Homo pleit voor rechten in Rwandese overheidskrant

The New Times, een Engelstalige Rwandese overheidskrant, plaatste afgelopen zaterdag, 5 september, een twee kolommen lange ‘Letter to the editor’ van de hand van een Rwandese homoseksueel onder de titel ‘Being Rwandan and gay’.
De auteur, die anoniem wenste te blijven, pleit in zijn stuk onomwonden voor gelijke rechten voor homoseksuelen in Rwanda, en voor de invoering van het homohuwelijk.
Hij vecht de gangbare opinie aan die stelt dat Rwandese homo’s beinvloed zijn door de westerse cultuur en wijst in zijn brief op de vele problemen waarmee homo’s in het dagelijkse leven in Rwanda geconfronteerd worden: discriminatie, vernedering, verstoten worden door de eigen familie en een grote kans op HIV-besmetting.
Hij legt vooral de nadruk op het gezondheidsrisico, omdat homo’s hun seksualiteit in het geheim moeten beleven vanwege de sociale en maatschappelijke druk en controle, en daardoor adequate seksuele voorlichting en informatie over HIV/AIDS preventie moeten ontberen.

Rechten respecteren


De schrijver dringt er bij de Rwandese overheid op aan om zich aan de grondwet te houden en de rechten van alle Rwandezen te respecteren, inclusief die van de homo’s. Hij vraagt tevens ouders hun kinderen niet te veroordelen en te verstoten omwille van hun geaardheid, daar deze afwijzing kan leiden tot chronisch eenzaamheid en zelfmoord.
 
Het publiceren van deze brief door een overheidskrant van een Afrikaans land is een opmerkelijk initiatief in een continent waar heel wat landen - al dan niet om godsdienstige redenen - homoseksualiteit bij wet verbieden en homo’s gebrutaliseerd, vernederd en vervolgd worden.
Rwanda kondigde eind augustus aan homoseksualiteit strafbaar te willen maken, in navolging van buurland Burundi. Çavaria, de voormalige Holebifederatie in België, zegt uit contacten met organisaties in beide landen te kunnen afleiden dat holebi’s zich voorlopig nog kunnen handhaven in het vijandige klimaat, maar dat ze alle steun kunnen gebruiken.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2945   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Erik Gobbers bestudeert stedelijke socio-culturele verenigingen in Lubumbashi in het kader van zijn thesis aan de VUB, in samenwerking met een onderzoekscentrum van de Universiteit van Lubumbashi.