Honduras: oorlog tegen boeren

Het geweld in het noordoosten van Honduras, in de regio van Bajo Aguán, blijft maar aanhouden. Begin januari werden twee jonge boeren van de organisatie MOCRA (Movimiento Campesino Recuperación del Aguán) in koelen bloede omgebracht. De voorbije drie jaar zijn in Honduras meer dan zeventig boeren vermoord.

Het grondconflict in de regio van Aguán barstte in volle hevigheid los na de spectaculaire staatsgreep van juni 2009, waarin president Zelaya werd opzijgeschoven. De kern van het conflict gaat terug tot 1992, toen de Wet op de Landbouwmodernisering een einde maakte aan het gemeenschappelijk grondbezit in boerencoöperaties. De gronden kwamen vrij voor privatisering en de meeste boeren speelden hun perceel kwijt onder druk van een drietal machtige grootgrondbezitters. Die hebben vandaag het overgrote deel van de domeinen in hun bezit.

Een van hen is Miguel Facussé, eigenaar van immense Afrikaanse palmplantages voor de productie van biodiesel en van het bedrijf Dinant, dat werkt met leningen van onder andere de Wereldbank. Via het dochterbedrijf Exportadora del Atlántico genereert Facussé groenestroomcertificaten, die hij op de markt verkoopt. Volgens boerenorganisaties ‘betaalt hij met de opbrengsten paramilitairen die boeren vermoorden’. Facussé heeft een eigen privémilitie van driehonderd man.

De boerenorganisaties hadden van president Zelaya een decreet afgedwongen om een deel van de grond opnieuw in eigendom te krijgen. Maar enkele dagen voor het decreet in voege moest treden, stak de staatsgreep daar een stokje voor. Sinds december 2009 zijn de boeren de strijd opnieuw aangegaan. Driekwart van de Hondurese gezinnen leeft in armoede en dagelijks sterven er vijftien kinderen van de honger. De plantages zijn een aanslag op de voedselvoorziening van de boeren. Maar het antwoord op de boerenstrijd is een militaire bezetting van de regio door het leger, de politie en privémilities. De boerenorganisaties vragen de regering-Lobo een wetsvoorstel voor landhervorming goed te keuren dat ze in oktober 2011 in het parlement indienden.

Onlangs was Yoni Rivas, voorzitter van de boerenfederatie MUCA en zelf bedreigd door Facussé, in Brussel om bij het Europees Parlement zijn beklag te doen, nu Europa een handelsakkoord met Honduras heeft getekend. In 2014 zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in het land. De boerenorganisaties vragen dat Europa waarnemers zou sturen om het verkiezingsproces te observeren. In de aanloop naar de voorverkiezingen van november werden vijf kandidaten van de oppositie uit de weg geruimd. 2013 belooft een heet politiek jaar te worden voor de Hondurese boerenorganisaties.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2751   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.