Honger hoeft niet

Voedselonzekerheid teistert Afrika al decennia lang. Eén op de vier inwoners van het continent is ondervoed en bijna 55 miljoen kinderen eten er te weinig of onvoldoende gevarieerd om zich goed te ontwikkelen. Het zorgt voor een paradoxale situatie, want Sub-Saharaans Afrika heeft alles in huis om zijn inwoners van voldoende voedsel te voorzien: uitgestrekte landbouwgronden, veel wateraders en een gunstig klimaat. Bovendien vertonen verschillende landen in de regio al enkele jaren hoge economische groeicijfers.

Aan de basis van de heersende voedselonzekerheid ligt een mix van oorzaken, zegt het Human Development Report over Afrika, dat het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) halverwege mei publiceerde. Een beleid dat gedurende jaren meer aandacht had voor stedelijke ontwikkeling dan voor landbouw, is er één van. De gevolgen daarvan zijn onder meer een lage landbouwproductiviteit en een slechte infrastructuur – van aftandse wegen tot een gebrek aan voedselopslagplaatsen. Die leiden op hun beurt tot mislukte of rottende oogsten. Bovendien, zegt het UNDP-rapport, is het voedsel dat wel beschikbaar is niet voor iedereen toegankelijk. Internationaal hoge voedselprijzen doen zich immers ook in Afrikaanse huishoudens gevoelen, die vaak al meer dan de helft van hun maandinkomen aan voeding besteden. Vrouwen en kinderen zijn daarbij de grootste slachtoffers.

Als de nodige actie ondernomen wordt, hoeft honger echter niet de noodlottige toekomst van Afrika te zijn. Het UNDP-rapport doet vier voorstellen om voedselonzekerheid een halt toe te roepen. Vooreerst moet de landbouwproductiviteit op duurzame wijze worden verhoogd. Meer meststoffen en zaden en moderne landbouwtechnieken kunnen daartoe bijdragen. Ten tweede vraagt de UNDP om een doeltreffend voedselbeleid, dat de bevolking bewust maakt van het belang van juiste voeding. Verder moeten Afrikaanse boeren leren hoe ze hun oogsten kunnen beschermen tegen rampen zoals droogte, overstroming en conflict. Ten slotte ijvert de UNDP voor een sterkere rol voor de arme boeren en vrouwen, die nu amper van belang zijn in de voedselproductie.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift