Hulpcrisis in Somalië

Voor 2009 is 720 miljoen euro nodig om de Somalische bevolking te helpen, zeggen de VN. Ondertussen winnen extremisten steeds meer terrein in de mislukte staat. Afgelopen weekend nog nam de extreem islamitische Shabaab-beweging de centrale stad Gurael in.
Terwijl de media alleen berichten over de piraterij aan de Somalische kust, wordt situatie van de bevolking van het land vergeten. Drie achtereenvolgende kurkdroge seizoenen hebben de veestapel aanzienlijk doen slinken. Prijsstijgingen voor levensmiddelen en inflatie zorgen voor armoede onder de bevolking. De talibanachtige Shabaab is de laatste twee jaar bezig aan een gestage opmars en verwerft in het zuiden en in het midden van het land een sterke positie. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor geweld. Al deze factoren die hebben geleid tot snelle verslechtering in de humanitaire situatie en een dramatische verhoging van de kwetsbaarheid van Somaliërs. “Er is geen twijfel dat deze humanitaire crisis een reusachtig niveau heeft bereikt”, zegt Mark Bowden, humanitair coördinator van de VN.

Voedselcrisis


Nieuwe cijfers uit The Humanitarian Appeal for Somalia 2009 van de VN onderstrepen de uitspraak van Bowden. Begin dit jaar waren 1,8 miljoen inwoners van het land afhankelijk van voedselhulp. Op dit moment is dat aantal meer dan 3,2 miljoen. Dat komt neer op ongeveer 40 procent van de Somalische bevolking. In de centrale provincies is de voedselsituatie zelfs zo schrijnend, dat 6 procent van de kinderen aan ernstige ondervoeding lijdt. Waar in 2008 ongeveer 520 miljoen euro voldoende was om de bevolking te helpen, schat de VN dat dat bedrag in 2009 verhoogd moet worden naar 720 miljoen. Dat bedrag zal nodig zijn om 200 projecten VN-agentschappen en 71 niet-gouvernementele organisaties (NGOs) te financieren.

Vluchtelingen


Somalië, dat geen goed werkende nationale overheid sinds 1991 heeft gehad, wordt geteisterd door decennia van geweld. Krijgsheren, islamistische milities en het regeringsleger strijden om de macht in Somalië. De overgangsregering, die slechts enkele straten in Mogadishu onder controle heeft, kan de burgers geen bescherming bieden. De laatste maanden zijn in de Somalische hoofdstad ruim 50 doden gevallen door het aanhoudende geweld. Volgens de vluchtenlingenorganisatie van de VN werden de afgelopen drie maanden honderdduizend mensen gedwongen de hoofdstad te ontvluchten. Dat brengt het aantal ontheemden dit jaar in Mogadishu op 250.000. In de rest van het land is het niet veel beter. Ruim één miljoen Somaliërs zoeken een veilig heenkomen in geïmproviseerde vluchtelingenkampen.

Ethiopische terugtrekking


Op verzoek van de Somalische overgangsregering trok het Ethiopische leger in 2006 Somalië. De militairen verdreven toen islamitische rebellen uit vooral de hoofdstad Mogadishu. De moslims begonnen daarna een guerrilla tegen het Ethiopische leger, de Somalische regering en de vredestroepen van de Afrikaanse Unie. De gevechten kostten sinds 2007 al meer dan 10.000 levens gekost. Ethiopië kondigde eind vorige maand aan nog dit jaar zijn troepen ’definitief’ terug te trekken. Als dictator Meles dat inderdaad doet, kan dat het begin zijn van nog meer geweld tussen krijgsheren die de macht opnieuw onderling moeten verdelen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2745   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift