IMF raadt aan aantal Palestijnse gastarbeiders te reduceren

Om de ergste recessie in zijn geschiedenis
te bezweren moet Israël een strikte begrotingsdiscipline handhaven en het
aantal buitenlandse arbeiders, zeg maar Palestijnen, reduceren ten
voordele van binnenlandse arbeidskrachten. Dat stelde het Internationaal
Muntfonds maandag in een rapport. Over een afbouw van de defensie-uitgaven
wordt met geen woord gerept.


Het IMF voorspelt dat de Israëlische economie in 2002 voor het tweede jaar
op rij na het uitbreken van de intifada met 1 procent zal krimpen.
Als oorzaak noemt het IMF externe factoren, maar ook fouten in het
economische beleid van de Israëlische regering. Door het conflict met de
Palestijnen zijn de inkomsten uit toerisme en regionale handel zo goed als
verdwenen. De uitvoer van computersoftware, landbouwproducten en chemiewaren
heeft te lijden onder de globale vertraging van de economie.

Het rapport verschijnt twee weken nadat Israël van de Verenigde Staten de
garantie kreeg voor een lening van 14 miljard dollar. Het IMF onderzoekt
echter niet wat de impact van deze bijkomende schuld op de economie zal
zijn, omdat Washington dergelijke leningen in het verleden altijd heeft
omgezet in steun. In tegenstelling tot ontwikkelingslanden krijgt Israël
zijn schulden doorgaans kwijtgescholden. Het gemiddelde jaarinkomen van
17600 euro per inwoners ligt er nochtans veel hoger dan de 600 dollar
waarmee inwoners van sommige Afrikaanse landen het moeten stellen. Volgens
Israëlische kranten moet het geld dienen om de gevolgen van een mogelijke
Amerikaanse aanval op Irak op te vangen.

De IMF-economen hebben ook kritiek op het economische beleid in Israël. Het
onvermogen om het begrotingstekort in de hand te houden leidde tot
waardeverlies voor de Israëlische munt, de sjekel, en inflatie. Het IMF
dringt aan op een consequent, transparant en geloofwaardig beleid om de
markt ervan te overtuigen dat de regering de overheidsschuld op middenlange
termijn opnieuw wil verkleinen. Over een beperking van de militaire
uitgaven, die met 11 procent van het bruto binnenlands product (bbp)
relatief gezien drie keer zo hoog zijn als in de Verenigde Staten, wordt met
geen woord gerept.

Wel vindt het IMF dat de regering meer werkloze Israëli’s een job moet
bezorgen, onder meer door een reductie van het aantal buitenlandse
arbeiders. Voor in 2000 de tweede Palestijnse opstand begon, werkte 21
procent van de Palestijnen in Israël, zo blijkt uit cijfers van de
Wereldbank. 22 procent van het Palestijnse bbp wordt buiten de bezette
gebieden gegenereerd, wat de economie erg afhankelijk maakt van
gastarbeiderlonen.

Het IMF sprak zijn steun uit voor de strenge begroting die de regering
Sharon voor 2003 presenteerde, en vindt dat die zonder voorbehoud moet
worden goedgekeurd. De hervormingen op de arbeidsmarkt om het aantal
Palestijnen te verminderen zijn een stap in de goede richting. Tenslotte
hoopt het Muntfonds dat het fiscale soberheidsbeleid ook na de verkiezingen
van 2003 wordt voortgezet.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3068   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift