India wil verplichte hiv-test voor zwangere vrouwen

In India woedt een discussie over een verplichte hiv-test voor zwangere vrouwen. De test zou moeten zorgen voor een “aidsvrije generatie”, maar tegenstanders vinden dat de lichamelijke integriteit van de vrouwen erdoor geschonden wordt.
In oktober stelde het ‘Parlementair Forum inzake Hiv en Aids’ dat een test voor zwangere vrouwen op korte termijn verplicht zou worden. Het forum, dat in 2000 werd opgericht om de overheid te adviseren, noemde het overdragen van hiv op een pasgeborene “een mensenrechtenschending”.
Tegenstanders vinden dat een verplichte test de mensenrechten van vrouwen schendt. Als alleen vrouwen getest worden, kan dat bovendien leiden tot meer sociale discriminatie. Die zorgt dan weer voor meer hiv-gevallen. Experts vrezen ook dat het beleid zal leiden tot een ‘vervrouwelijking van de epidemie’. 

Kwetsbaar


In India zijn ongeveer 2,5 miljoen van de 1,2 miljard inwoners met hiv besmet. Bij bijna de helft van de besmettingen gaat het om vrouwen. Zij zijn extra kwetsbaar als gevolg van biologische factoren en sociaal-economische omstandigheden, zoals een huwelijk op jonge leeftijd, geweld en seksueel misbruik.
Raman Chawla van het Advocaten Collectief, een pan-Indiase niet-gouvernementele organisatie, wijst erop dat vrouwen als gevolg van “sociale normen” weinig weten en te zeggen hebben over seksualiteit. “Ze hebben weinig macht in seksuele relaties, inclusief het huwelijk. Wij zijn tegen verplichte testen van zwangere vrouwen, omdat daardoor hun lichamelijke integriteit ook geschonden wordt.”
Preeti Hasjia, gezondheidswerker bij een ngo, wijst erop dat vrouwen die getest zijn, niet noodzakelijkerwijs ook behandeling zoeken. “Zelfs als je ze dwingt tot een test, kun je ze niet dwingen om zich te laten behandelen of voorzorgsmaatregelen te nemen tegen overdracht van de ziekte op de foetus.”

Genderongelijkheid


Volgens Umesh Chawla, programmabeheerder van de India Hiv-Aids Alliantie, een internationale ngo, is er sprake van een situatie die in India wel vaker voorkomt: de overheid wil het publieke belang  dienen en schendt tegelijkertijd de mensenrechten. “Een vrouw moet het recht hebben op een test, maar zelf in overleg met haar familie een besluit nemen. Als de familie er buiten wordt gelaten, kan dat ook weer serieuze consequenties hebben.”
Chawla wijst op de zaak van een zwangere vrouw die door haar man gedumpt werd, toen bleek dat ze hiv-positief was. “Verplicht testen is bovendien onnodig voor zwangere vrouwen die niet tot de risicogroepen behoren. Door alle vrouwen te dwingen tot deze test, vergroot je de genderongelijkheid.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift