Indiase rechtspraak in de beklaagdenbank

De Indiase rechtspraak ligt onder vuur wegens vermeende corruptie. Activisten hopen dat een zaak voor het Hooggerechtshof het vertrouwen in justitie herstelt.

“De rechtelijke macht moet er alles aan doen om het vertrouwen van de burgers te herwinnen, want voor hen is de rechtspraak de eerste en laatste instantie waar ze terecht kunnen met problemen”, zegt Maja Daruwala, directeur van het Commonwealth Human Rights Initiative.
 
Centraal staat een zaak tegen de bekende advocaat en voorzitter van de Campagne voor Gerechtelijke Verantwoordingsplicht en Gerechtelijke Hervorming (CJAR), Prashant Bhushan. Hij is aangeklaagd voor minachting en belediging omdat hij stelt dat minstens de helft van de zestien of zeventien voormalige Indiase ‘chief justices’, hoofden van de rechtelijke macht, corrupt of niet integer was.

“Ik denk dat van de laatste zestien of zeventien de helft corrupt was. Dat kan ik niet bewijzen, hoewel we wel bewijs hadden tegen de voormalige rechters Punchhi, Anand en Sabharwal. Op grond van dat bewijs hebben we ze beschuldigd”, zei Bhushan in het nieuwsmagazine Tehelka.
 
Volgens Bhushan wordt de hogere rechtspraak geteisterd door corruptie. “De belangrijkste oorzaak daarvan is het gebrek aan geloofwaardige mechanismen om rechters verantwoording te doen afleggen.” 

Vervagende normen

Bhushan en anderen die zijn campagne steunen, willen dat er een nationale commissie komt die op transparante wijze hogere rechters selecteert en benoemt. Die commissie moet ook klachten tegen rechters onderzoeken.
 
Mensenrechtenactivisten die bezorgd zijn over de vervagende normen in de rechtspraak in het land, houden de zaak nauwlettend in de gaten. “Het hele benoemingsproces moet herzien worden en ook de manier waarop rechters van lagere rechtbanken worden gecontroleerd. Zij zijn tenslotte de eerste instantie voor gewone burgers”, zegt Daruwala.
 
Volgens haar moet de rechterlijke macht onafhankelijk blijven van de wetgevende en uitvoerende macht, maar dat wil niet zeggen dat de rechtelijke macht geen verantwoording hoeft af te leggen. 

Het Asian Legal Resource Centre (ALRC), een onafhankelijke regionale rechtenorganisatie, zegt dat er de afgelopen vijftien jaar een reeks controverses is geweest over beschuldigingen van “corruptie en nepotisme” onder hogere rechters.
 
Het ALRC noemt de zaak tegen Bhushan “ongelukkig”. “Hij vraagt slechts aandacht voor iets wat al lang had moeten gebeuren, namelijk meer transparantie en verantwoordingsplicht binnen de rechtelijke macht, met name bij de hogere rechtspraak.”

Vrije informatie

De zaak tegen Bhushan komt op het moment dat K.G. Balakrishnan, die in mei met pensioen ging als hoofd van de strafrechtspraak in India, beschuldigd wordt van corruptie. Balakrishnan werd na zijn pensioen voorzitter van de Nationale Mensenrechtencommissie.
 
Tijdens zijn ambtsperiode was hij controversieel omdat hij niet wilde dat rechters inzage moesten geven in hun bezittingen. Ook was hij tegen het plan om de Wet voor het Recht op Informatie ook te laten gelden voor de rechtspraak. Zelfs nadat de wet was aangenomen, weigerde het Hooggerechtshof informatie aan het publiek te verstrekken over de manier waarop rechters geselecteerd en benoemd waren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift