Indiërs verzetten zich tegen megakerncentrale

De Indiase regering wil in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu een groot project voor nucleaire energie opzetten. De plaatselijke bevolking verzet zich tegen de komst van de zes in Rusland ontworpen reactoren.
De centrale moet in het midden van deze eeuw 275.000 megawattuur aan elektriciteit produceren, meer dan twee keer zoveel als de totale energiecapaciteit nu. De plannen stuiten echter op hevige tegenstand van de lokale bevolking, die vooral uit vissers bestaat. Zij zijn bang voor de milieugevolgen en voor hun veiligheid. Ze vrezen ook dat duizenden gezinnen moeten verhuizen.
Het conflict over het Koodankulamproject (genoemd naar de plaats Koodankulam), brak vorige week weer los bij een hoorzitting over een milieueffectrapportage over vier van de geplande reactoren. Voor twee andere reactoren tekenden president Michael Gorbatjov van de voormalige Sovjet Unie en oud-premier Rajiv Sandhi van India al in 1988 een overeenkomst. In 2002 startte de bouw van deze reactoren.
Meer dan 2.000 mensen uit de drie kustdistricten van Tamil Nadu bezochten de hoorzitting om hun stem te laten horen, ondanks een intimiderende aanwezigheid van politie. Ze beklaagden zich onder meer over het gebrek aan toegankelijke  informatie.
De autoriteiten braken de hoorzitting tegen de regels in binnen twee uur af. “Niet omdat er sprake was van geweld of andere ongeregeldheden bij de tegenstanders”, zegt S.P. Udayakumar, sociaal wetenschapper uit het district Kanyakumari. “Het leek meer op een bewuste poging mensen de mond te snoeren. Dit heeft de mensen erg kwaad gemaakt.”
Bij de twee reactoren die al in aanbouw zijn, gebeurde dat zonder milieuonderzoek en zonder inspraak van het publiek. De lokale bevolking moest voor de bouw verplicht grond afstaan en kreeg restricties opgelegd met betrekking tot visserij.
Inwoners van de streek, die relatief goed opgeleid zijn, zijn vastbesloten om de bouw van de vier andere reactoren tegen te houden. Het lot van deze reactoren hangt grotendeels samen met de uitkomst van onderhandelingen over een nucleaire deal  tussen de Verenigde Staten en India en de goedkeuring daarvan door de 45 landen tellende Nuclear Suppliers’ Group (NSG). Als de deal niet doorgaat, of als de NSG er niet mee instemt, dan kan de bouw niet doorgaan. De twee reactoren die al in aanbouw zijn, vielen nog niet onder de NSG-regels.
De onzekerheid over de vier nieuwe reactoren dempt echter niet het enthousiasme van de overheid. “Daardoor lopen de spanningen tussen de overheid en de bevolking op”, zegt Manju Menon van de milieuorganisatie Kalpvriksh. “Die spanningen hangen deels samen met de specifieke locatie van het project.”
De Koodankulamcentrale wordt gebouwd bij de Golf van Mannar, een van de gebieden met een rijkste (zee)biodiversiteit op aarde. De regio telt 3.600 soorten planten en dieren. Afval van de centrale zal naar verwachting deze biodiversiteit aantasten.
Ook liggen de drie grootste dorpen, Koodankulam (20.000 inwoners), Idinthakarai (12.000 inwoners) en Tsunami Colony (een nieuw dorp met ruim 2000 inwoners), binnen een straal van vijf kilometer van de centrale. De locatie voldoet daarmee niet aan richtlijnen van het departement van Atoomenergie en een overheidsrichtlijn uit 1988. Die stelt dat een zone van 1,6 kilometer rond de centrale verboden gebied is. De volgend zone van vijf kilometer is een ‘steriel gebied’, waar “de bevolkingsdichtheid laag dient te zijn”. In de straal van zestien kilometer die daarop volgt, mogen niet meer dan 10.000 mensen wonen.
Koodankulam en Idinthakarai liggen op slechts twee en vier kilometer van de centrale. De laatste huizenrij die gebouwd is voor slachtoffers van de tsunami, staat op minder dan een kilometer afstand. Meer dan 70.000 mensen wonen binnen een straal van zestien kilometer.
Dat betekent dat er twee mogelijkheden zijn: of de regels worden overtreden, of de bevolking zal straks moeten wijken voor het project. 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3260   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift