Inheemse groepen willen andere strategie voor armoedebestrijding

Inheemse bevolkingsgroepen willen dat geld voor armoedebestrijding anders besteed wordt. Armoede heeft voor hen meer te maken met het verlies van een traditionele levensstijl dan met geld. Dat zei Victoria Corpuz, de nieuwe voorzitter van het Permanente VN-Forum voor Inheemse Zaken, tijdens een forumbijeenkomst in New York.

De Verenigde Naties en de Wereldbank leggen de armoedegrens bij één dollar of minder per dag om van te leven. Programma’s voor armoedebestrijding zijn gericht op het verhogen van het inkomen. Voor inheemse bevolkingsgroepen, die het meeste wat ze nodig hebben voor hun levensonderhoud zelf maken of verbouwen, heeft armoede echter niet zoveel te maken met geld, zei Corpuz. Zij hebben meer behoefte aan bescherming van hun leefomgeving.

Toenemende ontwikkeling van landen is een van de belangrijkste oorzaken voor de armoede in de inheemse gemeenschappen, zei Corpuz in een discussiestuk. Het gaat volgens haar niet alleen om grote bouwprojecten en industrie die gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen, maar ook om landbouw waarbij veel chemicaliën worden gebruikt, bosbouw en zelfs het instellen van beschermde gebieden.

Doordat hun hulpbronnen en land bedreigd worden, neemt de armoede onder de inheemse bevolking toe, zei Corpuz. Volgens haar kan die trend gestopt worden door inheemse bevolkingsgroepen te betrekken bij nieuwe ontwikkelingsprogramma’s die op hen gericht zijn. Daarnaast zouden gescheiden statistieken moeten worden opgesteld voor inheemse bevolkingsgroepen en de rest van de bevolking. De aanbeveling om gegevens op grond van etniciteit te scheiden, werd ook bij eerdere sessies van het forum al gedaan.

Wereldwijd behoren 370 miljoen mensen tot inheemse bevolkingsgroepen. In rapporten over de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties gaan zij schuil onder nationale gemiddelden. Uit een recente studie van het VN-kinderfonds Unicef blijkt dat 87 procent van de inheemse bevolking in Guatemala onder de armoedegrens leeft, vergeleken met 54 procent van de rest van de bevolking. In Mexico is dat respectievelijk 80 en 18 procent, in Peru 70 en 50 procent.

De VN is van plan miljarden dollars van donors te besteden aan het bereiken van de eerste Millenniumdoelstelling, namelijk het halveren van de armoede en honger in 2012. Jeffrey Sachs directeur van het Millenniumproject, verklaarde tegenover het forum dat de VN de inbreng van de inheemse bevolkinggroepen bij programma’s voor armoedebestrijding verwelkomt. Hij wees op de mogelijkheid om in dorpen proefprojecten op te zetten onder VN-vlag. Via dergelijke projecten kan ter plaatse onderzocht worden of een programma werkt, voordat het op grote schaal wordt geïntroduceerd.

Waar de armoedebestrijdingsprogramma’s van de Wereldbank in het verleden op sommige punten faalden, zullen die van het Millenniumproject dat niet doen, voegde hij daaraan toe. Een land moet eerst de Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP’s) van de Wereldbank onderschrijven, voordat het hulp krijgt. De PRSP’s negeren volgens Sachs niet alleen de inheemse bevolking, maar missen ook kracht en adequate financiering.

Navin Rai, coördinator inheemse zaken van de Wereldbank, zei dat zijn organisatie ook werkt aan programma’s waarin meer rekening wordt gehouden met de belangen van de inheemse bevolking. Volgens Rai is deze maand een nieuw beleid geïntroduceerd. De bank is van plan vanaf nu alleen nog projecten te financieren die voorafgegaan zijn door een uitgebreide consultatie en die brede steun van de betrokken inheemse gemeenschap hebben. De Wereldbank financiert momenteel 237 projecten waarbij inheemse bevolkinggroepen betrokken zijn. Naar verwachting zullen daar voor 2008 nog 97 projecten bij komen, aldus Rai.

De jaarlijkse vergadering van het Permanente Forum voor Inheemse Zaken van de VN duurt nog tot en met vrijdag. Het forum bestaat uit zestien afgevaardigden. Acht daarvan vertegenwoordigen de inheemse gemeenschappen, de andere acht zijn afgevaardigden van VN-lidstaten. (JS)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift