'Initiatief van Seattle' wil 15 miljard dollar meer voor armoedebestrijding

Bill Gates senior en tientallen ceo’s van grote bedrijven in en rond Seattle dringen er bij de Amerikaanse regering en het parlement op aan dat de VS per jaar ongeveer 20 miljard dollar zouden uitgeven aan armoedebestrijding. Dat is de beste manier om de uitdagingen aan te pakken waarvoor de VS wereldwijd staan, stellen de klinkende namen achter het ‘Seattle Initiative for Global Development’.

Het voorstel komt neer op een verviervoudiging van het bedrag dat de VS nu besteden aan de strijd tegen de armoede. Armoede bestrijden is een zaak van economische en nationale veiligheid, zegt Bill Gates senior. De vader van Microsoftstichter Bill Gates is medevoorzitter van de Bill en Melinda Gates-stichting, met een vermogen van 26 miljard dollar de grootste private hulporganisatie ter wereld. Gates legt nog relatief sterk de nadruk op de humanitaire kant van het initiatief. Maar volgens Dan Evans, een gematigde Republikein en voormalige gouverneur van de deelstaat Washington die het initiatief mee heeft ondertekend, is het wegwerken van de extreme armoede de meest efficiënte manier om de grootste gevaren aan te pakken die de VS en de wereld bedreigen, van aids tot terrorisme, van de aftakeling van het milieu tot regionale instabiliteit.

Voor de zwaargewichten die het initiatief dragen, gaan veel deuren in Washington open. Ze bespreken hun voorstellen met nationaal veiligheidsadviseur Condoleezza Rice, met andere topmedewerkers van de president en met invloedrijke parlementsleden. De meeste van de 64 leden van de groep zijn actieve of voormalige bedrijfsleiders uit de omgeving van Seattle. De zakenwereld in de stad van Boeing en Microsoft is sterk internationaal gericht en relatief progressief. Het Initiatief van Seattle zoekt samenwerking met zakenmensen en burgerorganisaties uit andere steden om de voorstellen nog meer kracht bij te zetten.

De ideeën uit Seattle vallen in Washington wel niet meteen op vruchtbare bodem. De regering-Bush heeft de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking opgetrokken, maar de VS blijven in relatieve termen ver achter op de overige industrielanden en blijven ook relatief veel geld sturen naar ontwikkelingslanden die niet meteen meer te kampen hebben met extreme armoede. De extra uitgaven voor binnenlandse veiligheid, de militaire campagnes in Afghanistan en Irak en een reeks belastingverlagingen hebben de VS bovendien opgezadeld met een begrotingstekort dat dit jaar ongeveer 477 miljard dollar zal bedragen. De regering van president George W. Bush blijft ook volhouden dat terrorisme geen gevolg is van armoede. Volgens de Amerikaanse regering komen de meeste terroristen uit de middenklasse en handelen ze uit een gevoel van vernedering en frustratie dat best kan aangepakt worden door de landen waar ze leven aan te zetten tot democratisering en economische liberalisering.

De ondertekenaars van het Initiatief van Seattle verwerpen die analyse niet, maar stellen dat landen waar de armoede groot is, terroristen vaak een ideale omgeving bieden om medewerkers te rekruteren en aanslagen voor te bereiden.

De initiatiefnemers vinden dat een goede strategie voor armoedebestrijding op vier pijlers moet rusten: investeringen in onderwijs, gezondheidszorgen en arbeidskansen; het aanmoedigen van goed bestuur; het wegwerken van internationale handelsbelemmeringen voor arme landen en het aanmoedigen van samenwerking tussen openbare instellingen en privé-bedrijven. Onontbeerlijk zijn verder politieke wil, een multilaterale aanpak en meer ontwikkelingshulp.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift