Internationaal imago VS blijft belabberd

De oorlog tegen Irak heeft de kloof tussen Amerikanen en West-Europeanen verbreed, de islamitische wereld nog meer op stang gejaagd, de steun voor de strijd tegen het terrorisme doen teruglopen en het draagvlak van de VN en de Navo - de pijlers van internationale orde na de Tweede Wereldoorlog - duidelijk verkleind. Dat is de samenvatting van een onderzoek naar de populariteit van de VS in de wereld dat in mei werd uitgevoerd en waarvan de resultaten dinsdag werden gepubliceerd.


Het imago van de VS in Europa en de islamitische wereld is nog altijd veel negatiever dan een jaar geleden, stellen de onderzoekers van het Pew Global Attitudes Project vast. In het kader van het project dat al jaren loopt, bevroegen ze vorig jaar mensen in 44 landen; nu werd de steekproef beperkt tot 20 landen. Het snelle einde van de oorlog tegen Irak en de algemene overtuiging dat de Irakezen een goede zaak hebben gedaan met de val van Saddam Hoessein milderen het oordeel van de respondenten enigszins, maar toch blijven de populariteitscijfers van de Amerikanen barslecht. De achteruitgang heeft volgens de onderzoekers meer te maken met tegenstand tegen specifieke beleidsopties en de unilaterale koers die de regering-Bush vaart, dan met een algemene afwijzing van Amerikaanse waarden.

Het onderzoek dat het Pew Research Centre vorig jaar in 44 landen uitvoerde, bracht aan het licht dat de VS in de rest van de wereld al veel krediet had verloren ten opzichte van 2000, het laatste jaar van de regeerperiode van Bill Clinton. Het begin van de oorlog in Irak in maart van dit jaar zorgde voor een absoluut dieptepunt. In Frankrijk had toen bijvoorbeeld nog maar 25 procent van de respondenten een positief oordeel over de VS. Nu is dat aandeel weer gestegen tot 43 procent. Maar dat is nog altijd een slecht cijfer in vergelijking met de 63 procent van de bevraagden die de VS zagen zitten in de zomer van 2002. Zelfs in Groot-Brittannië, de belangrijkste bondgenoot van de VS, is de transatlantische liefde bekoeld in vergelijking met vorig jaar.

Voor de enquêtes van mei werden 16.000 mensen in 21 landen bevraagd. Naast de VS zelf waren dat Canada, vijf West-Europese landen, Rusland, acht overwegend islamitische landen en Israël, Brazilië, Nigeria, Australië en Zuid-Korea.

In de islamitische wereld is de populariteit van de Amerikaanse staat volgens de onderzoekers het sterkst gezakt het afgelopen jaar. Vorige zomer bleven extreem negatieve gevoelens grotendeels beperkt tot de Arabische wereld, maar nu heeft die stemming zich veel verder uitgebreid, van Nigeria tot Indonesië. Steeds meer moslims zien de VS als een ernstige bedreiging voor de islam. In Palestina, Indonesië en Jordanië spreekt meer dan de helft van de respondenten vertrouwen uit in Osama bin Laden om die dreiging af te wenden; in Marokko en Pakistan gaat het om bijna de helft van de bevraagden.

De VS kunnen nog altijd op veel steun rekenen in Israël (79 procent van de bevraagden heeft er nog altijd een positief oordeel over de wereldmacht) en in Groot-Brittannië (70 procent); het laagste aandeel VS-aanhangers werd gemeten in Turkije en Indonesië (15 procent), Pakistan (13 procent) en Jordanië en de Palestijnse gebieden (1 procent).

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift