Internationaal Strafhof wil meer geld

Het Internationaal Strafhof in Den Haag zegt voor 2012 meer geld nodig te hebben om zijn werk goed te kunnen doen. De grootste donoren zijn echter terughoudend.

Eind juli deed het Strafhof een budgetvoorstel van 159,45 miljoen dollar voor 2012, 13,6 procent meer dan het budget voor dit jaar. Dat extra geld is onder meer nodig voor onderzoek in Libië, waartoe de VN-Veiligheidsraad in februari opriep.

Voordat het voorstel werd ingediend, hadden de belangrijkste donoren echter al opgeroepen het budget onveranderd te houden. De Coalitie voor het Internationaal Strafhof (CICC), een verzameling van meer dan 2500 burgerorganisaties, vindt echter dat de effectiviteit van het Strafhof ondermijnd wordt als er niet meer geld komt. Ook heeft het hof dan nog maar beperkte mogelijkheden snel op actuele situaties te reageren.

Grootste donoren

Het ICC, dat in 2002 van start ging, heeft tot nu toe zes onderzoeken gedaan naar oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Oeganda, de Democratische Republiek Congo, Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek, Kenia en Libië.
 
Vorige maand pleitte de Commissie voor Budget en Financiën van het Strafhof, dat lidstaten adviseert, voor een budgetverhoging van 8,1 procent voor 2012. De 118 landen die het oprichtingsverdrag van het Strafhof hebben geratificeerd, zullen in december een besluit nemen.
 
Volgens Sunil Pal, hoofd van de juridische afdeling van het CICC, zijn vooral Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië voorstander van een nulgroei van het budget. Deze landen zijn tevens de grootste donoren van het Strafhof. Vier of vijf andere landen zullen dat standpunt vermoedelijk delen, terwijl tien of twintig landen tegen dat plan zijn. De overige landen zullen waarschijnlijk geen stelling nemen. Onder de Afrikaanse landen zou Zuid-Afrika de grootste tegenstander zijn van nulgroei.

Hypocrisie

William Pace, voorzitter van de Coalitie voor het Internationaal Strafhof, beschuldigt Frankrijk en Groot-Brittannië van “hypocrisie”. Beide landen zijn voorstander van ICC-onderzoek in  Libië, een onderzoek dat veel tijd en geld zal kosten.

De aarzeling van beide landen om meer geld aan het Strafhof beschikbaar te stellen, is volgens hem niet in overeenstemming met de bereidheid van diezelfde landen om een no fly-zone in Libië te financieren. De kosten daarvan lagen veel hoger dan de potentiële bijdrage van die landen aan de verhoging van het budget voor het ICC.

Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat Groot-Brittannië een van de grootste voorstanders en geldschieters van het ICC is. Het pleidooi voor nulgroei “is in overeenstemming met onze budgetten voor andere internationale instituten”, aldus de woordvoerder. Groot-Brittannië zou volgens hem gevraagd hebben om meer informatie over de mogelijke verhoging van het budget voor het ICC.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift