Iran bestempelt critici steniging als "staatsgevaarlijk"

Twee bekende tegenstandsters van de steniging van overspelige vrouwen zitten sinds 4 maart vast in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Ze worden ervan beschuldigd de “nationale veiligheid” in gevaar te brengen. Iran voert de druk op activisten die opkomen voor vrouwenrechten op.

De advocate Shadi Sadr en Mahboubeh Abbasgholizadeh, een vooraanstaande figuur in het verzet tegen de steniging van overspelige vrouwen, werden op 4 maart samen met een dertigtal andere actievoerders opgepakt. Ze protesteerden voor een ‘revolutionair hof’ dat de aanklacht tegen vijf vrouwen behandelde die op 12 juli vorig jaar waren gearresteerd bij een betoging tegen de wetten die de vrouwen in Iran discrimineren.
De overige arrestanten van 4 maart werden de dagen nadien op borgtocht vrijgelaten, maar Sadr en Abbasgholizadeh werden er een week later van beschuldigd de nationale veiligheid in gevaar te brengen. Daarom werd hun arrestatie verlengd.
Sadr was de raadsvrouwe van één van de naar schatting 70 vrouwen en mannen die werden opgepakt op 12 juli. Ze verdedigt ook Abbasgholizadeh in een nog lopende zaak die teruggaat tot november 2005. Sadr staat ervoor bekend dat ze bij verscheidene vrouwen die ter dood waren veroordeeld, die straf kon doen herroepen.
“Mensen die een lans breken voor vrouwenrechten krijgen het al een jaar lang almaar moeilijker”, zegt een activiste die niet bekend wil worden gemaakt. “De beweging die opkomt voor de aanpassing van vrouwonvriendelijke wetten heeft genoeg dynamiek ontwikkeld om het religieuze en politieke establishment angst aan te jagen. De activisten worden gezien als een bedreiging voor de islam, al berusten veel van de wetten waar ze zich tegen richten niet op fundamentele islamitische principes. Ze kunnen perfect worden aangepast binnen de islamitische traditie.”
“Waar de machthebbers het meeste van schrikken is dat meer en meer vrouwen zich bewust worden van hun rechten. Ook mannen sluiten zich bij de eisen aan - ze willen ook een aanpassing van de wetten die ze onmenselijk en vernederend vinden. Zolang de beweging beperkt bleef tot het intellectuele milieu, liet het regime betijen. Maar nu raken de ideeën steeds verder verspreid en daarom vindt het regime dat het vuur nu moet geblust worden, vooraleer het zich verder verspreidt. De arrestaties moeten de activisten doen terugplooien op hun gesloten kringetjes.”
Sadr and Abbasgholizade kunnen het moeilijk krijgen. Op 12 juli van vorig jaar werd ook het voormalige parlementslid Ali Akbar Mousavi Khoini opgepakt, een reformist. Uiteindelijk duurde zijn voorlopige hechtenis vier maanden.
Waarschijnlijk zullen er nog meer klachten tegen Sadr and Abbasgholizade worden ingediend naarmate ze verder ondervraagd worden. Ze worden er nu al van beschuldigd tegen de veiligheid van de staat te hebben gehandeld, een illegale bijeenkomst te hebben georganiseerd en te hebben aangestuurd op een confrontatie met de ordediensten. 
“De bijeenkomst was op voorhand gepland en illegaal, maar ze zullen kunnen rekenen op mildheid”, verklaarde Alireza Jamshidi, een woordvoerder van het Iraanse gerecht, op een persconferentie.
Sinds haar arrestatie heeft Sadr twee keer kort met haar man getelefoneerd. Abbasgholizadeh kon niet met de buitenwereld communiceren, want haar familie met grote zorg vervult. Volgens andere vrouwenrechtenactivisten hebben de twee vrouwen geen beroep kunnen doen op hun advocaat.
De vrouwen worden vastgehouden in de Evin-gevangenis. Traditioneel worden daar mensen gevangen gehouden en ondervraagd die de veiligheid van de staat in gevaar hebben gebracht. IPS (PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3210   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift