"Israël houdt geloofwaardige getuigen buiten Gaza"

De Mensenrechtencommissaris van de VN, Navi Pillay, gaf de Israëlische regering de volle laag voor de arrestatie en uitzetting van mensenrechtendeskundige Richard Falk. Falk was er op VN-missie om de mensenrechtensituatie in de bezette gebieden te bestuderen.
“Het is moeilijk uit te leggen wat de Israëlische motieven zijn voor mijn uitwijzing”, zegt Falk. “Maar de zet lijkt wel te passen in een strategie om berichtgeving over de realiteit van de bezetting in de regio, en met name in Gaza, zoveel mogelijk te beperken”.

Falk, officieel “Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden”, is professor Internationaal Recht aan verschillende Amerikanase Universiteiten, waaronder Princeton, Ohio State en de University of California.

De arrestatie en uitwijzing zijn “nooit eerder vertoond en betreurenswaardig”, zei Pillay, die klaagde dat Falk niet alleen gescheiden werd van twee VN-medewerkers, maar ook meer dan 20 uur lang geïsoleerd werd in de Ben Gurion luchthaven. Het werd hem daarbij verboden zijn VN-telefoon te gebruiken. Pillay, die in zijn kritiek werd bijgestaan door Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki- moon, merkte op dat mensenrechtendeskundigen van de VN geen formele uitnodiging nodig hebben van Israël om officiële missies uit te oefenen in de Palestijnse gebieden.

Op de vraag of Israël iets te verbergen heeft, antwoordt Falk het volgende: “In de voorbije maanden probeerde Israël te beletten dat geloofwaardige getuigen, zoals beursstudenten of journalisten, vertrokken uit Gaza, en tegelijk dat gelijkaardige getuigen de regio binnenkomen. Het is een psychologisch spel dat zeer effectief bleek in de media, en met name in de Verenigde Staten”.

IPS: Hoe zouden de VN  moeten reageren op de weigering van Israël om de Speciale Gezanten, mensenrechtenorganisaties en journalisten toe te laten in de Bezette Gebieden?

Richard Falk: Ik hoop dat de Verenigde Naties dit incident ernstig nemen. Mijn uitwijzing was uiteindelijk een slag in het gezicht van de VN en een duidelijke schending van de plichten van Israël als lid van de Verenigde Naties. Het is belangrijk die beslissing aan te vechten en te vermijden dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.

Hoe moeilijk is het om Israël te laten veroordelen als het zo sterk gesteund wordt door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, drie landen met vetorecht in de Veiligheidsraad?

De geopolitieke realiteit dat grootmachten Israël onvoorwaardelijk steunen is natuurlijk een groot obstakel voor het Palestijnse streven naar zelfbestuur, en het blijft de Palestijnse bevolking blootstellen aan een harde situatie die schadelijk is voor de volkgezondheid en het welzijn.

Maar het is belangrijk de hoop niet te verliezen. De strijd tegen Apartheid in Zuid-Afrika leek ook voor eeuwig geblokkeerd door politieke obstakels en machtverhoudingen, maar onvoorziene resultaten produceerden een positieve uitkomst die voor een groot deel het gevolg was van een wereldwijde campagne tegen Apartheid.

Bij bezettingen kan de situatie onwrikbaar lijken tot ze plots implodeert. De veranderingen in het Oostblok en de Sovjetunie in de jaren negentig zijn daar een goed voorbeeld van.

Wat zegt u op de Israëlische beschuldiging dat u partijdig bent en vijandig staat tegenover Israël?


Ik ben nooit vijandig geweest tegenover Israël. Mijn engagement is geweldloosheid en een rechtvaardige vrede voor beide volkeren. Wat Israël “partijdigheid” noemt, is niet meer dan mijn inspanning om de waarheid te vertellen over wat er onder de bezetting gebeurt, en over de wettelijke consequenties daarvan.

Ik wil met plezier het debat aangaan over de juistheid en eerlijkheid van mijn observaties, maar dat wil Israël natuurlijk vermijden. De beschuldigingen van gebrek aan objectiviteit en vijandschap worden gedaan om de aandacht af te leiden van wat telt: de feiten. Ik wil de aandacht opnieuw verschuiven van mijn persoon naar de situatie van het Palestijnse volk, de ontkenning van de Palestijnse juridische rechten en de verantwoordelijkheid van de VN en soevereine staten om de Palestijnse catastrofe een halt toe te roepen.

Klopt het dat Israël in de voorbije drie jaar zeven bezoeken door Speciale Rapporteurs van de VN heeft toegelaten?

Wat klopt is dat mijn voorganger, John Dugard, als Speciale Rapporteur zeven bezoeken gemaakt heeft. Toen zijn verslagen kritischer werden voor de bezetting, begon Israël een harde aanval op zijn persoon, met name toen hij de bezetting vergelijk met de omstandigheden tijdens de Apertheid in Zuid-Afrika.

Na het einde van de ambtstermijn van Dugard lanceerde Israël een verbeten lobbycampagne tegen mijn kandidatuur als zijn opvolger, en leek het land bijzonder kwaad over het mislukken van die campagne. In het licht daarvan lijkt mijn uitwijzing uit de Bezette Gebieden daarvan een gevolg, een signaal aan de VN dat, als Israël zijn zin niet krijgt, ze de gevolgen zullen voelen. Het is betreurenswaardig dat er nu zo’n spanning heerst in de relatie tussen Israël en de VN.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift