Japan overweegt verbod op militaire actie op te heffen

Een Japanse parlementaire commissie adviseert het land om zijn zelfverdedigingstroepen beter te benutten en zijn bondgenoten militaire hulp aan te bieden wanneer ze worden aangevallen. Een moeilijk punt, want Japan heeft sinds de tweede wereldoorlog een verbod op gezamenlijk militair handelen.

  • Matthew R. Cole Japan Self-Defense Force (Zeemacht) Matthew R. Cole

Premier Shinzo Abe vindt dat Japan moet investeren in het versterken van zijn Self-Defense Forces om bondgenoten in moeilijkheden bij te staan, maar ook omwille van de slechte verstandhouding die Japan heeft met buurlanden China en Noord-Korea.

Pacifistisch beleid

Japan heeft al meer dan 60 jaar een pacifistisch beleid en heeft officieel zelfs geen echt leger, al zijn de Japanse zelfverdedigingstroepen -Self-Defense Forces (JSDF)- wel een equivalent van een krijgsmacht. De term “leger” mag niet gebruikt worden omdat Japan na de tweede wereldoorlog zijn recht op oorlog voeren verloor. De geallieerden -met name de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en China- lieten Japan in 1951 een Veiligheidsverdrag ondertekenen waarin Japan verplicht werd zich te ontwapenen en zo weerloos werd tegen dreiging van buitenaf.

Het Verdrag hield officieus ook in dat de Verenigde Staten de macht kregen Japan te verdedigen indien nodig, met als gevolg dat zij permanent militaire troepen gevestigd hebben op Japans grondgebied.

Nieuwe medestanders

Omdat de Japanse zelfverdedigingstroepen geen officieel leger zijn, mogen ze op internationaal vlak enkel actie ondernemen wanneer Japan wordt aangevallen. Daar willen premier Shinzo Abe en de parlementaire commissie verandering in brengen. Japan vindt namelijk dat het tijd wordt om voorzorgen te nemen, aangezien de invloed van buurland China toeneemt terwijl die van bondgenoot V.S. afneemt.

‘Wat Japan nu te bieden heeft qua nationale veiligheid is niet voldoende. We moeten er alles aan doen om de bevolking te beschermen op elke mogelijke manier’, aldus de premier volgens The Guardian.

Een andere manier om zijn veiligheid te verzekeren vindt Japan in het zoeken van nieuwe medestanders. Tokio sloot al militaire verbonden met verschillende andere landen waaronder Groot-Brittannië en Australië.

Tegenstrijdigheden

Op 22 januari van dit jaar kondigde premier Abe nog aan dat militaire uitbreiding in Azië onder controle gehouden moest worden. ‘Japan heeft een eed gezworen nooit meer oorlog te voeren. We zullen blijven hopen op een wereld met vrede’, aldus Shinzo Abe volgens The Guardian. ‘Vertrouwen, niet spanning, is cruciaal om vrede en welvaart te bereiken in Azië en de rest van de wereld. Dat kan enkel bereikt worden door een dialoog aan te gaan en niet door dwang of machtsuitoefening.’

Deze uitspraken staan in schril contrast met de wens van de premier om bondgenoten bij te staan die aangevallen worden, of de uitbreiding van het takenpakket van de Japanse zelfverdedigingstroepen. 

De doelstellingen om de restricties van Japanse militaire machten op te heffen zouden een aanpassing vereisen van de Japanse grondwet.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift