Kan de politiek de ontwikkelingssamenwerking redden?

Een MO*paper over het efficiënter maken van ontwikkelingshulp via politieke-economieanalyse: wat is er tot nog toe gebeurd en wat hebben we geleerd?

Politieke economie betekent ‘de wisselwerking tussen politieke en economische processen in een samenleving: de verdeling van macht en rijkdom tussen de verschillende groepen en individuen en de processen die deze verhoudingen mettertijd creëren, in stand houden en veranderen.’ Deze MO*paper wil bijdragen tot een uitwisseling van ervaringen en informatie over het gebruik van de politieke-economieanalyse (PEA) door internationale hulpagentschappen. Het staat daarom stil bij de aanzienlijke maar ongelijke vooruitgang die de laatste tien jaar met deze methode is geboekt.

De auteurs spitsen zich voornamelijk toe op het werk van het Department for International Development (DFID) van het Verenigd Koninkrijk en het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Zaken (MINBUZA), waarbij zij nauw betrokken zijn geweest. Op basis van die ervaringen vertellen zij in deze MO*paper hoe ontwikkelingsagentschappen steeds meer gebruik maken van PEA om inzicht te verwerven in de problemen die zij proberen op te lossen. Daarna illustreren zij aan de hand van twee voorbeelden – Nigeria en
Bangladesh – hoe PEA nuttig kan zijn op operationeel niveau. Vervolgens bepalen zij de sterktes en zwaktes van de politieke-economieanalyse zoals die tot nog toe is gebruikt. En ten slotte reiken zij een paar stappen aan voor de verdere ontwikkeling en
toepassing van de PEA.

Download deze MO*paper op http://www.mo.be/papers/kan-de-politiek-de-ontwikkelingssamenwerking-redden

Over de auteurs

Alex Duncan en Gareth Williams werken allebei bij The Policy Practice (zie www.thepolicypractice.com). Deze paper valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en niet van een van de vermelde organisaties. Commentaren zijn welkom bij alex.duncan@thepolicypractice.com en gareth.williams@thepolicypractice.com. Deze paper werd voorbereid voor een presentatie tijdens de workshop van de Carnegie Endowment for International Peace / USAID / DAI over ‘Advancing Integration of the Political and the Economic in Development Assistance: Sharing UK and US Experiences’, in Washington DC 2010.

Ontwikkelingsdebat op 29 maart

Deze MO* paper verschijnt in voorbereiding van het Ontwikkelingsdebat ‘Het is de politiek, stupid’ van 29 maart 2012. Alex Duncan leidt dat debat in, Serge Beel (hoofd Zuiddienst 11.11.11) en Paz Guzman (Expert governance, BTC) zullen reageren. MO*hoofdredacteur Gie Goris modereert. Donderdag 29 maart, 17.15 uur, Espace Jacqmotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel. Inschrijven via www.vvob.be.

Over de MO*papers

MO *papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.mo.be. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zijn of haar e-mailadres bezorgt aan mopaper@mo.be (onderwerp: alert).

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2824   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift