Kan het gerecht de wereld veranderen?

Nog nooit is recht zo belangrijk geweest als vandaag. Niet alleen om persoonlijke geschillen te beslechten, maar ook als hefboom om fundamentele mensenrechten te waarborgen. Het Belgisch gerechtelijk systeem is voor ons zo vanzelfsprekend dat we dat laatste wel eens uit het oog verliezen.

  • AdZG/Claude Mahon Reizende rechtbank in Bukavu, Congo, mei 2010. AdZG/Claude Mahon

Bij ontwikkelingshulp denken we al vlug aan praktische dingen, zoals gezondheid, onderwijs en infrastructuur, en vergeten we soms dat ontwikkeling begint bij mensenrechten. Toegang tot een goed werkend rechtssysteem vormt de grondslag van de verdediging daarvan. Met de campagne Open je ogen voor rechtvaardigheid wil Advocaten Zonder Grenzen (AdZG) ons er dan ook bewust van maken dat justitie geen luxe is, maar een essentiële voorwaarde om vrede te consolideren en armoede te bestrijden. Concrete verhalen laten zien dat het voor de kwetsbaarste groepen vaak zelfs een kwestie van overleven is. ‘Zonder gerechtigheid geen vrede. En zonder vrede geen toegang tot water, gezondheid of onderwijs’, legt algemeen AdZG-directeur Francesca Boniotti uit.

 ‘In gebieden waar de lokale rechtsmacht geen afdoend antwoord geeft op conflicten, dreigt de lokale bevolking terug te vallen op de wet van de sterkste’, zegt Boniotti. ‘In de nasleep van de Arabische Lente staan we voor grote uitdagingen. Heel wat landen moeten een antwoord bieden op de noden van de slachtoffers van het oude regime, anders komt er misschien nooit echt vrede.’ Boniotti stelt zich ook vragen bij de haalbaarheid van de Millenniumontwikkelingsdoelen en vindt dat men beter sociale en economische rechten langs juridische weg zou proberen af te dwingen. ‘Om de situatie in het Zuiden te verbeteren moet er aan armoede, discriminatie en onrechtvaardigheid gewerkt worden. En dat kan alleen via een rechtsstaat die de fundamentele rechten kan waarborgen’, klinkt het. 

De NGO AdZG treedt al twintig jaar op in postconflict- en ontwikkelingslanden. Na de genocide in Rwanda zette AdZG zijn eerste buitenlandse project op: Recht voor iedereen in Rwanda. Twee decennia later is de ngo actief over de hele wereld, van Colombia tot Nepal en van Ethiopië tot Burundi. Daar ijvert AdZG voor een eerlijk proces en rechtstoegang voor iedereen, en strijdt het tegen straffeloosheid. Dit jaar begon AdZG met nieuwe projecten in Tunesië en Tsjaad, en slaagde de organisatie erin een eerste vonnis van het Internationaal Strafhof in Den Haag af te dwingen. De Congolese krijgsheer Thomas Lubanga Dyllo kreeg veertien jaar celstraf voor het onder dwang rekruteren van kindsoldaten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift