Kapers op de kust voor nieuwe domeinnamen

In maart 2011 is de invoering van de domeinextensie .xxx voor websites met pornografische inhoud definitief goedgekeurd. Het debat daarover sleepte jaren aan. De antipornolobby en religieuze bewegingen zijn tegen omdat de nieuwe extensie pornografische websites meer zichtbaarheid geeft en impliciet ook toelaat. Beheerders van seksueel getinte websites zijn ook tegen omdat ze zich verplicht zien nieuwe domeinnamen te kopen. Bovendien vrezen ze dat hun websites met de nieuwe extensie ten prooi zullen vallen aan censuur. Terecht, want India kondigde al aan dat het de nieuwe extensie zal blokkeren.

  • Esther Simpson Esther Simpson

Ondanks grote verdeeldheid besliste de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die wereldwijd de domeinnamen beheert, het .xxx-domein toch in te voeren. Het ICANN, gevestigd in California, is een Amerikaanse privé-instelling verbonden aan het ministerie van Handel.

Jan Vannieuwenhuyse vertegenwoordigt België in het Governmental Advisory Committee, het adviesorgaan dat landen en regeringen inspraak moet verlenen in de besluitvorming van het ICANN. ‘Het ICANN is geen intergouvernementele organisatie’, zegt Vannieuwenhuyse. ‘Dat heeft zowel voor- als nadelen. Enerzijds zorgt het voor minder bureaucratie, waardoor men sneller en flexibeler kan handelen. Anderzijds wegen de commerciële belangen van de leden van het ICANN, voornamelijk bedrijven die domeinnamen verkopen, wel erg zwaar door in het beleid.’

Domeinnamen

Een domeinnaam, zoals bijvoorbeeld MO.be, zorgt ervoor dat een website gemakkelijk te bereiken is voor internetgebruikers. Aan elke domeinnaam is een nummer gekoppeld (een zogenaamd IP-nummer) dat aan andere computers aangeeft op welke webserver een website te vinden is. Domeinnamen die nog niet werden geregistreerd, kunnen gekocht worden om nieuwe websites in onder te brengen.

Dat laatste wordt geïllustreerd door de drastische liberalisering van de markt voor domeinextensies die het ICANN nog dit jaar zal doorvoeren. Wie 130.000 euro veil heeft voor bijvoorbeeld .vlaanderen, .microsoft of .hotel, zal daarvoor een aanvraag kunnen indienen. Ook die beslissing van het ICANN kan rekenen op flink wat tegenstand.

Vannieuwenhuyse: ‘Volgens het Governmental Adivisory Committee moeten eerst een aantal problemen worden opgelost vooraleer de domeinextensies kunnen worden opengesteld. De openstelling maakt nieuwe commerciële modellen mogelijk, maar de brede economische impact van het nieuwe systeem is nooit ernstig onderzocht. Merknamen zullen zich ook genoodzaakt zien tegen hoge kosten hun rechten te gaan beschermen.’ Gevreesd wordt dat zich zo een nieuw rondje domeinkapen zal aandienen, waarbij domeinnamen worden geregistreerd met als enige doel ze later met winst te verkopen aan bedrijven en organisaties die te laat waren met het registreren van hun eigen naam.

In juni beslist het ICANN over de procedure voor het aanvragen van nieuwe domeinextensies. Als onderdeel van de hervormingen van het domeinnamensysteem wordt de mogelijkheid verder uitgebreid om andere dan Latijnse tekens in domeinnamen op te nemen –zoals bijvoorbeeld Chinese, Cyrillische en Arabische karakters.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift