Katapulten tegen wildpoepers

In sommige dorpen in Malawi komt cholera niet meer voor. Dat is te danken aan openbare latrines en aan patrouilles van met katapulten bewapende jongeren. Die nemen mensen onder vuur die in het open veld hun behoefte doen.
Vorig jaar waren er nog 14 choleragevallen in het dorpje Mkanda, maar nu lijkt de ziekte verdewenen. “Dat komt door de nieuwe aanpak, Totale Riolering vanuit de Gemeenschap (CLTS)”, zegt Thomas Mchipha, coördinator Water, Milieu en Gezondheid in het Mchinji-district.
In de CLTS-aanpak komt de lokale gemeenschap samen om putlatrines te bouwen met behulp van lokaal materiaal, zoals klei en gras. Dat is goedkoop en de gemeenschap wordt niet afhankelijk van donoren van buitenaf. Ze spreken met elkaar regels af om ervoor te zorgen dat mensen die latrines ook gaan gebruiken.

Diarree


Waar mensen hun behoefte in het veld doen, tieren ziektes als diarree, cholera en dysenterie welig. Diarree is na malaria en ademhalingsziekten de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Malawi. Een op de vijf kinderen heeft om de twee weken een periode met diarree.
Veel mensen op het Malawiaanse platteland ontlasten zich in het open veld. Een toilet is voor zestig procent van de mensen die onder de armoedegrens leven een luxe die ze zich niet kunnen permitteren.
Maar wildpoepen wordt in Mkanda niet meer getolereerd. Er is een buurtwacht die patrouilleert, op zoek naar overtreders. “We hebben katapulten bij ons om iedereen te beschieten die in het open veld zijn behoefte doet”, zegt dorpsbewoner Ganizo Kalaya. Er zijn ook kinderen bij, legt hij uit, omdat die eerlijk durven te zeggen wie ze hebben gezien.

Dorpsbijeenkomst


Als er op de grond poep wordt gevonden, wordt er een dorpsbijeenkomst belegd om erachter te komen wie de overtreder is. “Bewoners schamen zich ervoor om zo in het openbaar terechtgewezen te worden en daarom doet bijna niemand het meer”, zegt Kalaya. Het gebied is nu “openontlastingvrij” verklaard door het Mchinjidistrict. Het is een modeldorp voor het hele land.
CLTS is overgewaaid uit Bangladesh en wordt nu in steeds meer districten in Malawi ingevoerd. Steun krijgen ze daarbij van de hulporganisaties Plan International, WaterAid en Unicef. Ook in steeds meer andere landen wordt het concept toegepast. Volgens de regering heeft nu 88 procent van de Malawiërs toegang tot goed sanitair, vergeleken bij 72 procent in 1990. In 2015 zou dat maar liefst 98 procent kunnen zijn.
Minister van Financiën Ken Kandodo is tevreden en heeft het budget voor sanitaire voorzieningen dit jaar met een kwart verminderd. “Het Ministerie van Irrigatie en Water heeft zijn grote projecten afgerond”, schrijft hij.
Niet iedereen is het daarmee eens. Uit onderzoek van het Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (IIED) blijkt dat nog geen 10 procent van de stedelingen in Blantyre en Lilongwe toegang heeft tot riolering. Tweederde van de stadsbevolking leeft in informele nederzettingen en ziet weinig van de vooruitgang. Wanneer de ontwikkelingshulp door de recessie onder druk komt te staan, kan CLTS een belangrijk middel worden om ook daar de sanitatie te verbeteren.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift