Kinderen uiterst kwetsbaar in Zuid-Jemen

UNICEF drukt zijn bezorgdheid uit over de toestand van de kinderen in Zuid-Jemen. Door recente confrontaties tussen Jemenitische veiligheidsdiensten en gewapende troepen in het dorp Al-Hawta in de zuidelijke provincie Shabwa, zijn volgens UNICEF zo’n 15.000 mensen gevlucht. ‘De impact van die gevechten is bij kinderen het grootst’, meldt Geert Cappelaere, UNICEF Vertegenwoordiger in Jemen.

Midden september startte de Jemenitische overheid een nieuw offensief in Shabwa. In die regio zouden er zich namelijk Al-Qaeda leiders schuilhouden. IRIN (een nieuws en analysedienst van het VN-Agentschap voor Humanitaire Zaken) schrijft dat er verschillende doden en gewonden vielen, zowel onder het leger als onder de Al-Qaeda strijders.

Volgens het OCHA (VN-agentschap voor Humanitaire Zaken) zijn er in Jemen naar schatting 344 000 vluchtelingen, waarvan er 342 000 intern op de vlucht (IDP’s) zijn. De precaire toestand in Noord-Jemen werd eerder al aangekaart door UNICEF bij de publicatie van het ‘Comprehensive Inter Agency Assessment Report on the Situation of Children in Coflict-Affected Governates in Northern Yemen’. Daarin staat onder andere dat acht procent van de IDP’s in de noordelijke regio’s een kind verloren als gevolg van conflicten. 

Door de recente opstanden in het Zuiden, vraagt UNICEF nu ook extra aandacht voor de kinderen daar. ‘Kinderen raken gewond in conflicten en lopen voortdurend het gevaar om geraakt te worden door niet-ontplofte projectielen, door landmijnen en door andere explosieven. Scholen die net heropend waren, worden gebruikt als opvangcentra voor de IDP’s’, stelt Geert Cappelaere in een UNICEF mededeling.  

De levensomstandigheden in Zuid-Jemen voor de kinderen zijn sowieso al erg onzeker. De regio heeft te kampen met een tekort aan water en aan degelijk voedsel. Bovendien is er een grote kans besmet te worden met ziektes en zijn de scholen meestal gesloten. 

Cappelaere vraagt dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen bij de strijdende partijen voorop geplaatst zou worden. ‘De beste manier om radicalisering tegen te gaan is door kinderen als centraal punt op de ontwikkelingsagenda te plaatsen.’  

De Vrienden van Jemen

De toestand in Jemen werd recentelijk nog besproken op een bijeenkomst van ‘De Vrienden van Jemen’ in New York. ‘De Vrienden van Jemen’ is een orgaan dat erop toe ziet dat de budgetten – toegekend door de internationale gemeenschap – efficiënt verdeeld worden over het land. Onder andere de VN, de EU, de Samenwerkingsraad voor de Golf en de Arabische Liga maken deel uit van de organisatie. 

Sedert de start van het orgaan – in januari 2010 – werden al enkele successen geboekt. Zo stemde de regering van Jemen in met een IMF programma dat sterke controle uitvoert op de budgetten van het land. Bovendien werd de weg gebaand naar een staakt-het-vuren in Sa’dah in februari 2010 en werd een Nationale Dialoog opgestart.

Toch vragen de Vrienden van Jemen met aandrang om de Nationale Dialoog te blijven voeren. Het is volgens hen immers de beste basis om duurzame veiligheid en stabiliteit te garanderen. ‘De belangrijkste politieke actoren en de andere partijen moeten de discussie aangaan over de oorzaken van het conflict en de onenigheden in het land.’ 

Er werd ook een Ontwikkelingsplan gelanceerd voor Jemen dat van 2011 tot 2015 zal lopen. Met dit mechanisme hopen ze de financiële bijdragen beter te kunnen adresseren. Binnen het plan zal werkgelegenheid een centrale focus worden. 

Een uitgebreid overzicht van de beslissingen die de Vrienden van Jemen namen, vindt u hier.

 

  

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2925   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift