Kleinere rebellengroepen kunnen vredesproces blokkeren

De Soedanezen hebben sinds vorige week wel een
veiligheidsakkoord, maar nog geen vrede. Enkele kleinere rebellengroepen
weigeren hun wapens in te leveren nadat de regering een overeenkomst sloot
met
de belangrijkste opstandige groep, het Volksbevrijdingsleger van Soedan. Ze
zijn boos omdat ze niet betrokken werden in de vredesonderhandelingen.


Het veiligheidsakkoord dat de regering op 25 september met het Soedanese
volksbevrijdingsleger (SPLA) heet een belangrijkste stap te zijn op weg naar
vrede. Beide partijen spraken af elk 12.000 troepen te laten integreren tot
één vredesmacht van 24.000 in Zuid-Soedan, waar christelijke opstandelingen
al sinds 1954, met een onderbreking tussen 1972 en 1983, strijden voor
onafhankelijkheid van het islamitische regime in de hoofdstad Khartoum. Het
geïntegreerde leger zou in Zuid-Soedan en in andere betwiste gebieden
overblijvende milities moeten ontwapenen. Daarbij horen ook enkele
splintergroepen van het SPLA.

Maar Peter Kueth, een woordvoerder van de Zuid-Soedanese Verdedingsmacht,
zegt dat zoiets niet eenvoudig zal zijn. De gewapende milities zullen zich
tegen elke vorm van ontwapening verzetten. Als het er op aankomt het akkoord
in de praktijk om te zetten, zou het vredesproces wel eens voor een serieuze
hindernis kunnen staan. Elk toekomstig akkoord zal struikelen over het feit
dat kleinere groeperingen als de mijne niet in de besprekingen betrokken
zijn.

Kueth vroeg de internationale gemeenschap vergeefs om steun om mee te mogen
aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Soedanese politieke analisten doen
de kleinere rebellengroepen af als ongevaarlijke lawaaimakers, maar een
anonieme bron bij de Soedanese kerk wijst er op dat sommige groepen in het
zuiden dorpen en steden bezitten en dat hen betrekken bij de
vredesonderhandelingen noodzakelijk zal zijn.

Alle partijen zijn het er over eens dat voor de verdere onderhandelingen,
onder meer over de herverdeling van de rijkdommen, een goed akkoord over de
veiligheid en de ontplooiing van troepen noodzakelijk is. Ngo’s die in
Zuid-Soedan werkzaam zijn onthaalden het akkoord als een stap in de goede
richting. Maar tegelijk waarschuwen ze ervoor dat de uitvoering van het
plan nog veel crucialer is.

De onderhandelingen tussen de regering en de SPLA begonnen vorig jaar in
Kenia, onder toezicht van de Oost-Afrikaanse buurlanden Ethiopië, Eritrea,
Djibouti, Kenya, Uganda en Somalië. Noorwegen, de Verenigde Staten, Italië
en Groot-Brittannië wonen de besprekingen bij. Het oudste conflict in
Afrika maakte de laatste twintig jaar meer dan twee miljoen doden en joeg
meer den vier miljoen Soedanezen op de vlucht.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift