Klimaatinspanningen redden meteen miljoenen levens (*)

Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan wereldwijd onmiddellijk miljoenen levens redden. Dat blijkt uit verschillende studies die gisteren verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.
Een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan wereldwijd onmiddellijk miljoenen levens redden. Dat blijkt uit verschillende studies die gisteren verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.
De wetenschappers van de Universiteit van California onderzochten de effecten op de volksgezondheid van een verminderde uitstoot in sectoren zoals de elektriciteitsproductie, het huishouden, het verkeer en de landbouw. In één studie onderzochten ze de impact van een grootschalig programma met schonere stoven in India. Als daar 150 miljoen gezinnen van een nieuwe, milieuvriendelijke stoof voorzien worden, is dat niet alleen een erg goedkope oplossing om honderden miljoenen ton co2 uit te sparen. De stoven zouden meteen ook het aantal premature overlijdens met twee miljoen doen dalen.

Fijn stof en vet vlees


De andere studies leverden gelijkaardige resultaten op. Zo produceren wind- en zonne-energie niet enkel minder co2, maar ook minder fijn stof dan steenkoolcentrales, en dat is goed voor de volksgezondheid. Vooral in landen als China en India, waar de elektriciteitsproductie nog erg vervuilend is, kunnen de positieve effecten erg groot zijn.
Ook de landbouwsector moet inspanningen leveren in de strijd tegen de klimaatverandering. Vier vijfde van de totale uitstoot van de sector is afkomstig van de veekwekerij. Om de klimaatdoelstellingen te bereiken, is volgens de onderzoekers een vermindering van de vleesproductie met 30 procent nodig. En als er minder vlees geconsumeerd wordt, krijgt de consument minder verzadigde vetten binnen en is er dus minder kans op hart- en vaatziekten, concluderen de onderzoekers.
“De studies tonen duidelijke en aanzienlijke verbeteringen voor de volksgezondheid aan als we onze uitstoot van broeikasgassen beperken”, zegt Linda Birnbaum van het Amerikaanse ministerie voor Volksgezondheid. “We beschikken nu over reële voorbeelden van hoe we het milieu kunnen redden, de luchtvervuiling kunnen verminderen en de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid kunnen beperken. Het is een situatie waar iedereen bij wint.”

(*) Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen van IPS naar aanleiding van de klimaatconferentie in Kopenhagen. ‘Planeet Kopenhagen’ startte op 23 november en loopt tot het einde van de conferentie op 18 december.
Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift