Klimaatpionier Dominicaanse Republiek

Beiden lijken op het eerste gezicht misschien moeilijk met elkaar te rijmen, maar de Dominicaanse Republiek gaat de uitdaging aan: economische groei realiseren en tezelfdertijd de uitstoot van broeikasgassen gevoelig verminderen. Daartoe werd een actieplan opgesteld, het “klimaatcompatibele ontwikkelingsplan”.

  • Remo del Orbe Juni 2011, overstroming in Santo Domingo. De Dominicaanse Republiek deelt in de klappen van de klimaatverandering. Remo del Orbe

De Dominicanen beseffen dat hun huidige groeipatroon de klimaatverandering enkel in de hand werkt, met alle negatieve gevolgen van dien voor de Caraïbische trekpleister. De frequentie en de intensiteit van tropische stormen en orkanen zullen toenemen, terwijl de hoeveelheid neerslag net zal dalen. Kusten dreigen bovendien overspoeld te worden door een stijgende zeespiegel, desastreus voor het toerisme, maar evenzeer voor de ondergrondse zoetwatervoorraden van het eiland.

Volgens het klimaatplan kan vijftien procent van de noodzakelijke CO2-reductie behaald worden door betrekkelijk eenvoudige maatregelen, ondermeer in de afval- en de toerismesector. Voor het merendeel van de inspanningen richt de overheid haar pijlen echter op drie andere segmenten van de economie. Zo kan energie aanzienlijk schoner worden opgewekt en efficiënter worden verbruikt, moet de transportsector veel milieuvriendelijker werken en kan de bosbouw een grote bijdrage leveren via een rem op de ontbossing en de aanplanting van nieuwe bomen. De groene groei zal de inwoners geen windeieren leggen. De volledige implementatie van het plan moet de Dominicanen namelijk een extra gezamenlijk inkomen opleveren van ruim twee miljard euro tegen 2030.

Met het plan onderstreept de regering haar voornemen om een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. De nieuwe grondwet uit 2010 was in dat opzicht reeds vooruitstrevend omdat ze zowel de regering als de bevolking verantwoordelijk stelt voor mitigatie en adaptatie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift