Klimaatplan moet Obama nieuwe boost geven

Vandaag, 25 juni, maakte Amerikaans president Obama een nieuw klimaatplan bekend dat de Verenigde Staten de komende jaren op het groene spoor moet brengen. Het plan zal steunen op een grotere aandacht voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en een uitbreiding van de regularisatie door het Milieubeschermingsagentschap EPA.

  • CC Mollivan Jon In zijn nieuwste klimaatplan legt Amerikaans president Obama uitstootlimieten op voor alle steenkoolcentrales. CC Mollivan Jon

Het zwaartepunt van Obama’s nieuwe plan ligt in een uitstootlimiet voor alle Amerikaanse energiecentrales. Die centrales zijn verantwoordelijk voor veertig procent van de totale Amerikaanse broeikasgassen. Op die manier wil Obama zowel schadelijke uitstoot beperken als energie-efficiëntie in de kaart werken. Tot nu toe bestond al een dergelijke limiet, maar die gold enkel voor nieuwe centrales. Volgens het plan zou het EPA meer slagkracht krijgen om na de auto-industrie ook de steenkoolindustrie aan strengere klimaatregels te binden.

Meer kritiek, minder uitstoot in 2012

Omdat het nakijken en ombouwen van bestaande infrastructuur duur en complex is, verwachten commentatoren grote tegenstand en pogingen om de plannen te vertragen vanuit de industrie. John Boehner, Republikeins voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, noemde de plannen al “gekkenwerk” dat energieprijzen omhoog zal drijven en nog meer Amerikaanse banen zou kosten. Steenkoolbedrijven die het hardst door de maatregel getroffen worden, zullen de beslissingen ongetwijfeld aanvechten.

Doorheen de vorige jaren zorgde een stijging in het gebruik van aardgas ervoor dat er minder steenkool geproduceerd werd. Die verandering zorgde er samen met een verdubbeling van de capaciteit van hernieuwbare energieproductie voor dat de Amerikaanse CO2-uitstoot tussen 2009 en 2012 daalde. Experts waarschuwen er nu echter voor dat de productie van aardgas tegelijkertijd wel voor een verhoogde methaanuitstoot zorgt. Die uitstoot zou op haar beurt de oorspronkelijke vooruitgang teniet kunnen doen.

Amerikanen krijgen bescherming tegen natuurrampen

Het is onzeker of Obama’s plan op concrete oplossingen voor heikele thema’s zal ingaan. Zo is er de discussie rond de gevolgen van “fracking”, waarbij aardgas met gebruik van chemicaliën uit de aardkorst wordt gehaald, en bestaat er onduidelijkheid over de geplande – maar voorlopig uitgestelde – aanleg van een oliepijplijn tussen Canada en de Amerikaanse staat Nebraska. De lijn, die de naam Keystone XL draagt, zou volgens milieuorganisaties voor enorme vervuiling zorgen en bovendien veel meer CO2-uitstoot veroorzaken dan gewone olieproductie.

Voor het eerst benoemt het plan echter wel manieren om Amerikanen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo zal de president tijdens zijn speech ingaan op maatregelen die Amerikanen moeten beschermen bij overstromingen en andere natuurrampen. Ten slotte wil de president dat de Verenigde Staten in de toekomst een leidende rol spelen in de internationale strijd tegen klimaatverandering.

Amerikaanse publiek steunt uitstootlimiet

Het plan van Obama komt er op een moment dat steeds meer Amerikanen geloven in een menselijke invloed op klimaatverandering. Bovendien is 62 procent van de ondervraagden volgens het Pew Research Center voorstander van strengere uitstootlimieten op energiecentrales. Tegelijkertijd gelooft 27 procent van de Amerikanen volgens de organisatie echter niet dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is om de opwarming van de aarde aan te tonen.

Bovendien schat het Amerikaanse publiek de aanpak van een veranderend klimaat in als een lage prioriteit voor de regering. Slechts 28 procent – twee procent minder dan bij de eerste verkiezing van Obama – van de ondervraagden geloofde in januari van dit jaar dat klimaatverandering deel van de regeringsagenda moet uitmaken. Obama moet dus niet enkel Republieken en industriëlen maar ook een vierde van de Amerikaanse bevolking nog overtuigen van het nut van een klimaatagenda.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift