Klimaattop in Durban

Van 28 november tot 9 december vindt in Durban, Zuid-Afrika, de volgende VN-klimaattop plaats. Hét langverwachte nieuwe akkoord zal er wellicht ook in Durban niet komen. Een verlenging van het Kyotoprotocol zou al een klein succes zijn.

  • UNclimatechange Opening van de klimaattop in Durban. UNclimatechange

Europa verkiest een nieuw globaal akkoord waarin ook de grote groeilanden bindende verplichtingen opgelegd krijgen. Europa is vandaag immers slechts verantwoordelijk voor vijftien procent van de wereldwijde uitstoot. Grootste uitstoter van broeikasgassen is inmiddels China. Bovendien zijn ook de VS niet gebonden aan het Kyotoprotocol. Op de Europese Milieuraad van 10 oktober, waar de EU haar standpunt voor Durban bekend maakte, besliste de EU echter om toch een verlenging van het Kyotoprotocol te steunen, onder specifieke voorwaarden en als overgang naar zo’n globaal akkoord.

Het Climate Action Network Europe reageert positief op die opstelling. Woordvoerster Ulriika Aarnio: ‘De timing moet wel strikt aangehouden worden. In Durban zou een deadline moeten aangenomen worden om de onderhandelingen over een globaal akkoord af te ronden. 2015 bijvoorbeeld, zodat het in 2020 in werking kan treden. Er moet ook afgesproken worden wanneer de emissies moeten pieken.’ Volgens het VN-Klimaatpanel is dat in 2015 –enkel zo kan voorkomen worden dat de aarde opwarmt met meer dan twee graden.

De uitbreiding van het Kyotoprotocol is de voorwaarde van de groeilanden om verder te blijven praten.

België wordt in Durban vertegenwoordigd door Evelyne Huytebroeck (Ecolo), minister van Milieu van het Brusselse Gewest. Huytebroeck: ‘De uitbreiding van het Kyotoprotocol is de voorwaarde van de groeilanden om verder te blijven praten. Europa kan daarbij optreden als een bemiddelaar tussen de ontwikkelingslanden en de landen die weigerachtig staan tegenover een verlenging, zoals Japan, Canada, Rusland en de VS.’

Zelfs Polen, dat bekend staat om zijn lage ambities inzake klimaatbeleid en momenteel het voorzitterschap van de EU waarneemt, is voorstander van een verlenging van het Kyotoprotocol. Het land heeft immers een overschot aan toegestane emissies –de zogenaamde Assigned Amount Units, die teruggaan op een berekening van de uitstoot voor de aanvang van het Kyotoprotocol. Dat overschot is ontstaan gezien in Polen de industriële economie is ingestort na 1989. Als er geen verlenging van het Kyotoprotocol komt, worden die uitstootrechten waardeloos.

Het voorstel om de Europese uitstoot tegen 2020 te reduceren met dertig procent in plaats van twintig procent, komt voorlopig niet ter sprake. Huytebroeck: ‘Polen is daar geen voorstander van en het is strategisch beter die eis erdoor te drukken onder het Deense voorzitterschap, begin 2012.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift