Klimaatverandering "grootste bedreiging" voor de VS

De opwarming van de aarde kan de grootste bedreiging worden voor de nationale veiligheid van de VS. Als het echt tegenzit, zal de klimaatverandering “vrijwel elk aspect van het moderne leven destabiliseren”. Dat is de gemeenschappelijke conclusie van een werkgroep van twee invloedrijke denktanks in Washington, het Centre for Strategic and International Studies en het Centre for a New American Security (CNAS).

“De klimaatverandering kan de hele wereld destabiliseren,” waarschuwt CNAS-voorzitter Kurt Campbell, onderminister van Defensie onder president Clinton. “Dit wordt volgens mij dé uitdaging van deze tijd.” Volgens verschillende deelnemers aan de werkgroep was het enige vergelijkbare scenario “de situatie die zou ontstaan zijn na een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de VS.”
De stijging van de temperatuur en het zeeniveau zal volgens het rapport zelfs bij optimistische scenario’s meer dan waarschijnlijk leiden tot enorme volksverhuizingen, zowel binnen landen als over de grenzen heen. De impact van droogte en het wegsmelten van gletsjers zal die tendens nog versterken. “Bij minder optimistische scenario’s zullen miljarden mensen gedwongen zijn om te verhuizen”, concludeert het rapport. De auteurs benadrukken dat volksverhuizingen op die schaal vrijwel zeker zullen leiden tot verhoogde regionale spanningen en harde maatregelen van de rijke landen om immigranten tegen te houden.
Het rapport schetst de gevolgen bij drie plausibele scenario’s die grotendeels gebaseerd zijn op de rapporten van het Intergouvernementeel Panel over Klimaatverandering (IPCC). In het ‘verwachte’ scenario wordt rekening gehouden met een temperatuurstijging van 1,3 graden en zeespiegel die 23 centimeter hoger komt te liggen binnen dertig jaar. In het ‘ergere’ scenario stijgt de temperatuur met 2,6 graden en het zeeniveau met ruim een halve meter. Het ‘catastrofale’ scenario voorspelt een stijging van 5,6 graden en een verhoogde zeespiegel met twee meter.
In alle scenario’s stellen de volksverhuizingen de veiligheidsexperts voor de grootste problemen. De regio met de grootste risico’s is zuidelijk Azië, waar India met een massale inwijking van migranten uit het laaggelegen Bangladesh te maken zal krijgen.
“De klimaatverandering kan de hele wereld destabiliseren,”
De verwachte terugval in voedselproductie en drinkwater, gecombineerd met een toename van conflicten binnen en tussen landen, zullen meer mensen uit Afrika en zuidelijk Azië aanzetten tot migratie. Het rapport waarschuwt ook voor een golf van islamitische inwijkelingen in Europa, die tot verzet bij de Europese bevolking en radicalisering van de moslimpopulatie kan leiden.
In het ‘ernstige’ scenario zal een enorme migratie op gang komen uit laaggelegen gebieden in de Caraïben, Midden-Amerika en de noordelijke rand van Zuid-Amerika naar de andere landen van het continent, waaronder de Verenigde Staten. De oplopende spanningen kunnen volgens het rapport een economische en politieke ineenstorting veroorzaken in Midden- en Zuid-Amerika en er de doodsteek betekenen voor de democratische regeringen in de regio.
Tot slot stelt de studie dat de gevolgen in het ‘catastrofale’ scenario nog veel groter zullen zijn. Eén deelnemer vergeleek dat scenario “met de Hollywoodfilm ‘Mad Max’, …alleen warmer, zonder stranden en met misschien wel meer chaos”.
Volgens Campbell wil het rapport iets doen aan ontstellende onwetendheid over de impact van de klimaatverandering bij de Amerikaanse veiligheidsgemeenschap. Het rapport wil komaf maken met twee mythes die momenteel heersen ronde de klimaatverandering, namelijk dat ze ‘zacht en geleidelijk’ zal zijn, en dat ze een relatief gematigde impact zal hebben op de geïndustrialiseerde landen. “De klimaatverandering kan een van de grootste uitdagingen te worden voor de huidige en volgende generaties van politieke leiders,” besluit het rapport.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3246   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift