Kortere straffen door overvolle gevangenissen in VS

De combinatie van broodnodige besparingen en het exploderende aantal gevangenen noopt Amerikaanse staten, met name in het conservatieve Zuiden, ertoe om hun correctioneel systeem te herzien.

Zo’n vijftien staten hebben al veranderingen doorgevoerd, terwijl andere, zoals Georgia, erover nadenken, zegt beleidsanalist Alison Lawrence. Het gaat om inkorting van de gevangenisstraffen voor bepaalde misdrijven, zoals diefstal of drugshandel, en in sommige gevallen worden alternatieve straffen voorgesteld.

Een rapport van het Southern Center for Human Rights (SCHR) brengt een aantal van de veranderingen in kaart. Zo hebben Alabama, Colorado, Kentucky, Pennsylvania en Rhode Island de gevangenisstraffen voor lichte overtredingen afgeschaft of ingekort. In de plaats daarvan is gekozen voor een striktere supervisie en alternatieven zoals taakstraffen.

Arkansas, Louisiana, South Carolina en Texas proberen recidivisme, en dus een terugkeer naar de gevangenis, te verminderen door de nadruk te leggen op betere begeleiding bij ontslag uit de gevangenis.

De enorme groei van het aantal gedetineerden in de VS — zo’n twee miljoen momenteel — is grotendeels het gevolg van een mislukte “oorlog tegen de drugs” in de VS, in combinatie met  gespierde campagnes tegen de misdaad in de jaren tachtig en negentig.

Republikeinen

Maar zelfs hardliners onder de Republikeinen beginnen van koers te veranderen, nu het gevangeniswezen handenvol geld kost. Uit een rapport van de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) blijkt dat de uitgaven voor gevangenissen zes maal sneller stijgen dan die voor hoger onderwijs. Het Pew Center, een onderzoekscentrum, schat de totale kosten op 50 miljard dollar.

In Georgia riep de Republikeinse gouverneur Nathan Deal een Special Council on Criminal Justice Reform in het leven, die eind vorig jaar een groot aantal aanbevelingen deed. “Dat is broodnodig en langverwacht, een stap in de goede richting”, zegt Sara Totonchi van de SCHR. “De hervormingen die de raad voorstelt, zijn het begin van een proces dat Georgia moet afhelpen van de verslaving aan opsluiting. We gebruiken gevangenissen momenteel voor elk probleem dat onze samenleving parten speelt.”

Sommige critici voeren aan dat de Republikeinen enkel het systeem willen veranderen om budgettaire redenen, maar daar heeft Totonchi geen problemen mee. “We zijn blij dat de conservatieven mee aan tafel zitten, gezien de machtsstructuur in Georgia. Alleen zo kunnen we iets bereiken.”

Totonchi verwijst naar het voorbeeld van Texas, dat al in 2005 veranderingen doorvoerde. Daar werden de straffen aangepast voor de zogenaamde “niet-gewelddadige, niet-seksuele en niet-ernstige misdrijven”, en werd meer geld vrijgemaakt voor onder meer behandeling van verslaving. De staat bespaarde twee miljard dollar en zag het aantal geweldsmisdrijven met 12,3 procent dalen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift