Kritische kanttekeningen bij getekend vertrek Saleh

Met het ondertekenen van het GCC-akkoord door de Jemenitische president Ali Abdullah Saleh is er nu uiteindelijk toch een einde gekomen aan de niet nagekomen toezeggingen van Saleh om af te treden. De vraag is echter of het opstappen van de president wel het gewenste resultaat gaat opleveren. Sceptici denken van niet.

Wereldwijd zijn de reacties overwegend positief op de ondertekening door president Saleh. In Jemen zelf wordt opvallend voorzichtig gereageerd op het aftreden van Saleh. In ruil voor zijn handtekening kan de dictator niet gerechtelijk vervolgd worden. Deze constructie stuit op veel verzet onder de demonstranten die al maanden tegen het regime van Saleh protesteren.

Informele macht

Nu Saleh na de maandenlange onrust in Jemen eindelijk formeel aftreedt, blijft de vraag of daarmee ook zijn invloed op de machthebbers verdwijnt. Velen denken van niet. Verschillende correspondenten en buitenlandredacteuren wijzen op de familiebanden binnen de elite-eenheden van het Jemenitische leger.

Carolien Roelants, buitenlandredacteur van NRC in Nederland: ‘De formele macht heeft hij met het ondertekenen uit handen gegeven, maar informeel kan hij nog steeds invloed uitoefenen. Zijn zoon en neven blijven voorlopig commandanten van de elite-eenheden van het leger. Als dat niet verandert, komt er misschien helemaal niet zoveel verandering in de machtspositie van Saleh.’

Gregory Johnson, Jemen-expert aan de universiteit van Princeton, onderschrijft deze gedachte. ‘Hij heeft getekend, maar ik denk niet dat dit het einde betekent van de crisis in Jemen.’

Crisis alles behalve opgelost

De twee rivalen van Saleh, de fundamentalistische stammenleider Al-Ahmar en een voormalig generaal uit zijn leger Ali Mohsen, hebben allebei in het verleden gediend tijdens het regime van Saleh. Later zijn ze overgelopen naar de oppositie. Het zijn beiden geen democratische leiders en zijn ook niet blij met dit getekende akkoord. Bovendien zijn de Jemenitische oppositiepartijen erg verdeeld over de regeling die getroffen is om Saleh niet te vervolgen.

Tine Danckaers, journalist voor MO* Magazine, deelt echter het voorzichtige optimisme dat Salehs vertrek ook een signaal is dat de Jemenieten toch geneigd zijn de roep van de opstandelingen niet totaal te negeren.

Saleh zelf aan het woord

Na het tekenen van het akkoord woensdag zei Saleh zelf dat er jaren nodig zijn om Jemen te laten herstellen van de crisis die het land sinds januari heeft doorgemaakt. Hij vertelde een nieuwe regering te willen steunen, maar is het niet eens met de huidige situatie in Jemen. Volgens Saleh is de situatie tegen de Grondwet.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift