Dossier: 

Laat jongeren zonder papieren hun schoolloopbaan afwerken!

In de media lezen wij de verhalen van jongeren zonder papieren en jonge vreemdelingen die wettig in België verblijven én schoollopen en die naar hun land van herkomst worden teruggestuurd. We betreuren dit!

Kunnen deze jongeren de mogelijkheid krijgen om hun gestarte onderwijstraject volledig te doorlopen? Kunnen deze jongeren één of meerdere achtereenvolgende voorlopige verblijfsvergunningen verkrijgen voor de duur van het onderwijstraject?

Wij hebben hierover reeds overleg gehad met mevrouw Maggie De Block, bevoegde Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maar zonder succes. Op deze pertinente vragen ontvingen wij nooit een antwoord.

Als onderwijskoepel vinden wij het belangrijk dat deze jongeren hun onderwijsloopbaan kunnen afwerken, zodat zij hun verworven kennis en vaardigheden kunnen valideren en inzetten, nu én later, hier én elders.

Als onderwijskoepel willen wij al deze jongeren maximale kansen in onderwijs aanbieden!

Wij doen een oproep om hierover opnieuw een overleg te laten plaatsvinden tussen Asiel en onderwijs.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift