Lagere btw op duurzame goederen

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft in samenwerking met andere organisaties een voorstel uitgewerkt voor een duurzame en solidaire weg uit de crisis.
In het voorstel, een fair & green deal, zien de auteurs naast een kredietcrisis en economische crisis, ook problemen op andere terreinen: het klimaat, de energievoorziening, de biodiversiteit, de voedselvoorziening door landbouw en visserij, de beschikbaarheid van zoet water en een aantal andere natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. De enorme problemen in al die sectoren, hangen nauw met elkaar samen.
Een noodzakelijke koerswijziging dringt zich volgens het platform op, en daarom stelt de organisatie voor om de draagkracht van de aarde niet langer te overschrijven, economische bestaanszekerheid en ruimte voor ontplooiing, culturele diversiteit en gelijke behandeling te organiseren voor iedereen en energie en grondstoffen veel efficiënter te gebruiken.

Lagere btw en belastingen


Daarom zou er bijvoorbeeld een belastingheffing op alle aan de natuur onttrokken waarden moeten komen in plaats van een belasting op arbeid, duurzaam voortgebrachte goederen en diensten zouden een btw-verlaging krijgen en belastingparadijzen zouden opgedoekt moeten worden.
Daarnaast moeten er ook verbodsbepalingen komen, die gericht zijn op een snelle verlaging van de CO2-uitstoot, een rechtvaardiger verdeling van de hulpbronnen en beëindiging van de teruggang in en waar mogelijk herstel van de biodiversiteit.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift