"Latijns-Amerika bevindt zich in ecologische noodtoestand"

Interview met Eduardo Gudynas

De Latijns-Amerikaanse economie volgt een weg die naar de afgrond leidt. Dat vindt de Uruguayaanse onderzoeker Eduardo Gudynas. Volgens hem heeft de regio te weinig oog voor de ecologische kost van de massale exploitatie van grondstoffen.

 Gudynas is de hoofdonderzoeker van het Latijns-Amerikaans Centrum voor Sociale Ecologie in Montevideo. Hij is één van de auteurs van ‘Milieuperspectieven voor Latijns-Amerika en de Cariben’, een regionaal rapport in het kader van het GEO-project van het VN-Milieuprogramma UNEP dat later dit jaar zal worden gepubliceerd. De GEO-rapporten proberen in te schatten hoe het milieu er wereldwijd aan toe is.

 Eduardo Gudynas: “Latijns-Amerika heeft te kampen met een ecologische noodtoestand. De afbakening van nieuwe beschermde gebieden en de uitvaardiging van milieuwetten gaat veel trager dan de toename van de negatieve effecten van de uitbating van grondstoffenvoorraden”

 Hoe is dat te verklaren?

  “Latijns-Amerika heeft er altijd voor gekozen zich te ontwikkelen door zijn natuurlijke rijkdommen uit te baten. Alle aandacht ging uit naar de meest efficiënte manier om dat te doen. Er werden kansen gemist om de diversifiëren in de jaren waarin hoge grondstoffenprijzen dat mogelijk maakten. Zo werd de Latijns-Amerikaanse economie steeds meer afhankelijk van de land- en mijnbouw, zelfs in landen met een aanzienlijke industrie als Brazilië.”

 Verergert de klimaatverandering de problemen nog?

 “In sterke mate. De ontwikkelingslanden zijn kwetsbaar, maar Latijns-Amerika neemt zijn verantwoordelijkheid ook niet op. Er wordt altijd weggemoffeld dat de ontbossing de belangrijkste bron van broeikasgassen is in Latijns-Amerika, gevolgd door de landbouw en de veranderingen in het gebruik van de grond. Iets doen aan de klimaatverandering betekent hier nadenken over plattelandsontwikkeling, landbouwbeleid en landbezit. Maar er zijn politieke en economische belangen die dat verhinderen. Het is makkelijker over het vervangen van gloeilampen te praten dan die grote thema’s aan te snijden.

 In de internationale arena leggen de Latijns-Amerikaanse landen de nadruk op de historische verantwoordelijkheid van de rijke landen. Maar ze doen te weinig om de klimaatverandering in eigen regio aan te pakken en hun ecologisch patrimonium te beschermen.”

 Welke landen staan er het slechtste voor?

 “In Brazilië is de situatie kritiek. De natuurlijke rijkdommen worden er ongeremd geëxploiteerd en de effecten zijn enorm. Daarna volgen de Andeslanden als Peru met zijn grote mijnbouwprojecten en Ecuador, dat de olievoorraden in het Amazonegebied ontgint.”

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.