Latijns-Amerika kan extreme armoede nog steeds halveren

Latijns-Amerika kan zijn ambitie om tegen 2015 de extreme armoede te halveren nog steeds waarmaken. Maar voor andere Millenniumdoelstellingen heeft de wereldwijde crisis er de zaken niet eenvoudiger op gemaakt. Dat blijkt uit een VN-rapport.
Door de wereldwijde crisis zijn negen miljoen Latijns-Amerikanen meer in de armoede beland. Daardoor wordt het voor de regio moeilijk de Millenniumdoelstellingen (MDG) tegen 2015 te bereiken, zegt het rapport dat door achttien VN-agentschappen is opgesteld. Sommige doelstellingen zijn bereikt, maar voor andere heeft de regio nog een lange weg af te leggen.
Als de huidige trend aanhoudt, kan Latijns-Amerika de extreme armoede tegen 2015 met de helft verminderen, zegt het rapport. Landen als Brazilië en Chili zijn al zo ver, Peru komt in de buurt. Voor de tweede Millenniumdoelstelling, dat kinderen hun lager onderwijs afwerken, halen de meeste landen 90 procent, wat in de buurt van de industrielanden komt.

Seksuele opvoeding


Maar voor de vijfde en zevende doelstelling, moedersterfte en een duurzaam milieu, blijft de weg nog lang. In verband met MDG 5 merkt het rapport op dat grote delen van de bevolking nog steeds moeilijk toegang krijgen tot seksuele opvoeding, moderne voorbehoedsmiddelen en aangepaste dienstverlening. In verband met MDG 7 stelt het rapport vast dat ontbossing verdubbeld is in vergelijking met de cijfers wereldwijd.
De cijfers voor MDG 4 (kindersterfte), MDG 5 (moedersterfte) en MDG 6 (aids, malaria, tbc) samen tonen een gemengd beeld. Er is vooruitgang geboekt maar niet alle groepen hebben daarvan kunnen profiteren. Ondanks een vooruitgang van 79 procent sinds 2009 ziet men slechts in een derde van de landen een vermindering van de kindersterfte met 50 procent.

Veerkracht


Positief is dat Latijns-Amerika dit jaar nog steeds een groei van 4,5 procent verwacht. “De laatste zes, zeven jaar kende Latijns-Amerika een andere ontwikkeling: groei met inkomensherverdeling”, zegt Antonio Prado, ondersecretaris van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Caraïben (Cepal). “We had voordien zeer dynamische periodes gekend maar dan zonder inkomensherverdeling.” De onorthodoxe aanpak – weigeren om in sociale uitgaven te snijden en geen scherpe reductie van fiscale uitgaven – “verhoogde de sociale veerkracht van de regio.”
Van 2002 tot 2008 zag Latijns-Amerika het armoedecijfer dalen van 19,4 procent naar 12,9 procent. De crisis van 2008 onderbrak deze trend, maar door het sociaaleconomische beleid van veel regeringen heeft Latijns-Amerika de slagen beter kunnen opvangen, zegt Prado.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift