Latijns-Amerikanen mopperen over prijskaartjeprivatiseringen

Veel Latijns-Amerikanen zijn niet te spreken
over busmaatschappijen, de water- en gasdistributie, hun
telefoonmaatschappij en andere dienstverlenende bedrijven waarmee ze elke
dag te maken hebben. Veel van die bedrijven werden de afgelopen 10 jaar
geprivatiseerd. Voor de kwaliteit van de dienstverlening was dat soms een
zegen, maar de prijzen zijn in veel gevallen pijlsnel gestegen. En meestal
hebben de klanten het gevoel dat ze helemaal machteloos staan tegenover de
nieuwe ondernemingen. Die problemen komen aan de orde op de Tweede Regionale
Conferentie van Consumenten en Openbare Diensten die gisteren (woensdag) van
start ging in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.


De Latijns-Amerikaanse consumentenorganisaties wegen te licht om greep te
krijgen op de grote nutsbedrijven. Voor veel gebruikers lijkt het dat die
ondernemingen dan ook doen wat ze willen. De Argentijnen maken zich
bijvoorbeeld boos dat de tarieven voor de veel openbare diensten de voorbije
jaren fors zijn gestegen, ook al daalde het algemene prijsniveau als gevolg
van de recessie. In Argentinië kan zowat 40 procent van de klanten van
geprivatiseerde nutsbedrijven hun rekeningen al niet meer betalen.

Geprivatiseerde openbare diensten werken maar goed als de markt streng
gereguleerd wordt, stelt Claudia Collado van Consumers International die de
driedaagse vergadering in Buenos Aires coördineert. Consumers International
is een internationaal verband van 264 consumentenorganisaties. De
gebruikelijke controleorganen die overheden oprichten als ze openbare
diensten uit handen geven, blijken meestal niet actief op te treden om de
rechten van de gebruikers te verdedigen. Volgens Collado kiezen ze vaak
gewoon de kant van de ondernemingen, of zijn ze te zeer afhankelijk van de
overheid. Veel gebruikers weten ook niet dat dienstverlenende ondernemingen
aan wettelijk vastgelegde verplichtingen moeten voldoen, en hoe ze de
naleving daarvan kunnen afdwingen.

Volgens Consumers International doen de Latijns-Amerikaanse regeringen er
goed aan steeds organisaties van gebruikers op te nemen in de officiële
controleorganen bij ondernemingen die openbare diensten verzekeren. Alleen
in Brazilië en Mexico is dat nu al tot op zekere hoogte het geval. In de
andere landen worden er hoogstens hoorzittingen georganiseerd of zijn er
gebruikerpanels die een adviserende functie hebben.

Bedrijven waar de gebruikers buiten de deur worden gehouden, blijken niet
terug te schrikken voor forse tariefstijgingen. In Mexico, dat over de
periode 1990-1999 een inflatie van 360 procent kende, trok de
telefoonmaatschappij Teléfonos de Mexico haar tarieven in die tijdsspanne
met maar liefst 973 procent op. Soms worden zelfs de gunsttarieven voor
werklozen, bejaarden of andere arme burgers koudweg geschrapt. De
privatisering van nutsbedrijven blijkt er meestal ook niet toe te leiden dat
de dienstverlening wordt uitgebreid in dunbevolkte gebieden.

Geprivatiseerde nutsbedrijven blijken altijd goed voor waslijsten van
klachten die terechtkomen bij organisaties die het opnemen voor de
verbruikers. De Argentijnse Liga van Consumentenacties zegt dat 30 procent
van de klachten die ze behandelt, te maken heeft met onredelijk hoge
tarieven of slechte dienstverlening van dergelijke bedrijven.

In Argentinië blijkt intussen dat privé-bedrijven snel de handdoek in de
ring moeten gooien als de zaken een tijdlang slecht gaan. In verscheidene
provincies heeft de overheid de drinkwaterdistributie weer moeten overnemen
van bedrijven die over kop zijn gegaan. De Argentijnse post, die voor 20
jaar in concessie was gegeven, is bijna failliet, en Aerolíneas Argentinas
heeft al verscheidene reddingsoperaties achter de rug.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift