Latino-kiezers in VS zitten in met milieu

Latino-kiezers in de Verenigde Staten zijn zich sterk bewust van milieuproblemen, met name de klimaatverandering. Uit een nationale enquête blijkt dat ze meer dan andere kiezers voorstander zijn van maatregelen om het energieverbruik te verminderen en de uitstoot van CO2 aan te pakken.
De onderzoekers vroegen duizend Latino-kiezers naar hun mening over het milieu. Meer dan vier op vijf was ervan overtuigd dat energieverbruik een aanzienlijke impact heeft op het milieu. Een vergelijkbaar percentage vond dat milieuproblemen “veel” of “een zekere” invloed had op hun levenskwaliteit en de gezondheid van hun familie. “Energie en het klimaat worden door vier vijfde van de kiezers als een groot probleem gezien”, zegt Sergio Bendixen, directeur van Bendixen & Associates, het belangrijkste onderzoeksbureau voor de publieke opinie bij Latino’s in de VS.
Meer dan vier op tien respondenten had al persoonlijke gezondheidsproblemen ondervonden door milieuproblemen in hun woonplaats, met name door luchtvervuiling. De helft van de respondenten gaf de vervuiling van water en lucht op als het  ergste milieuprobleem, terwijl 43 procent energie en de klimaatverandering als grootste probleem zag.
Uit de enquête bleek duidelijk dat het milieubewustzijn bij de Latino’s gevoed wordt door religieuze overtuigingen. Meer dan negen op tien respondenten verklaarde zich akkoord met de zin “Ik heb de morele plicht om zorg te dragen voor Gods schepselen op deze wereld: de natuur en de bossen, de oceanen, de meren en rivieren.”

Belangrijke kiezers


Meer dan tachtig procent vond de klimaatverandering een “groot probleem”, maar de meerderheid denkt met hun gezin bij te kunnen dragen tot de oplossing door energie te besparen, bijvoorbeeld door zuinige huishoudelijke apparaten en een minder gulzige wagen te kopen.
De Latino-kiezers lijken een doorslaggevende kiezersgroep te worden voor de presidentsverkiezingen in november. Dan zullen naar verwachting tien miljoen Latino’s hun stem uitbrengen.
De bevolkingsgroep maakt momenteel ongeveer 14 procent uit van de meer dan driehonderd miljoen Amerikaanse burgers, maar dat aandeel zal tegen 2050 waarschijnlijk 30 procent bedragen. Van de respondenten was meer dan de helft geboren in de VS, 7 procent in Puerto Rico en 39 procent in Latijns-Amerika. De grootste groep, 22 procent, is afkomstig uit Mexico.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift