Liberiaans president getuigt voor waarheidscommissie

Liberiaans president Ellen Johnson-Sirleaf heeft voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie (TRC) toegegeven dat ze rebellenleider Charles Taylor gesteund heeft tijdens de burgeroorlog in het land.
Ellen Johnson-Sirleaf gaf onder ede toe dat Charles Taylor – die momenteel in Den Haag vastzit wegens misdaden tegen de menselijkheid – haar bedrogen heeft, toen ze hem steun verleende. ‘Als ik mij voor iets moet verontschuldigen tegenover dit land, is het voor mij voor de gek laten te houden door Mr. Taylor’, zei de 70-jarige president, zittend voor de vlag van haar land. ‘Ik voel het in mijn geweten, elke dag opnieuw.’

Schrikbewind


De rebellenbeweging van Charles Taylor, National Patriotic Front of Liberia (NPFL) wilde tijdens de jaren ’80 de regering van president Samuel K. Doe omverwerpen. Taylor vond in Sirleaf een politieke bondgenoot nadat zij wegens het uiten van kritiek, door president Doe gevangen werd gezet en daarna in ballingschap moest leven. Maar het NPFL ontketende nadien massale wreedheden tijdens de 14-jaar durende burgeroorlog zoals moorden, verkrachting, plundering en de grootschalige inzet van kindsoldaten.
In 1997 werd Taylor verkozen tot president van zijn land. Voor de Liberianen meer uit schrik voor de gevolgen van niet-verkiezing dan uit voorliefde. In 2003 nam hij onder Amerikaanse druk ontslag als president en vluchtte naar Nigeria, waar hij een jaar later als oorlogsmisdadiger gearresteerd werd.
In mei 1990 bezocht Johnson-Sirleaf de militaire basis van Taylor in Gborplay, toen die een half jaar daarvoor aan zijn invasie begon. Ze gaf toe dat ze hem geld stuurde om zijn rebellenbeweging de financieren. ‘Op dat moment heb ik Taylor gesteund om dat ik geloofde dat rebellie nodig was in dit land. Ik ben echter nooit lid geweest van het NPFL.’

Ik voel het in mijn geweten, iedere dag opnieuw.
Buitenlands krediet, binnenlands wantrouwen


Johnson-Sirleaf is een voormalig Harvard gegradueerde in de economische wetenschappen die daarna voor de Wereldbank werkte. Na haar verkiezing in 2005 (de eerste vrouwelijke president die democratisch verkozen werd in Afrika) gooide ze hoge ogen door buitenlandse investeerders naar Liberia te lokken, het begrotingstekort terug te dringen en de corruptie te bestrijden.
Maar binnen Liberia zelf rees er veel twijfel over haar betrokkenheid bij de burgeroorlog. Door haar getuigenis hoopt de president de onzekerheid nu uitgeklaard te hebben.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift