Maleisië leert uit onderwijsfouten VS

Maleisië laat zich inspireren door de Verenigde Staten om het aantal schoolverlaters terug te dringen. Hoewel beide landen een halve wereldbol uit elkaar liggen, hebben hun onderwijssystemen een aantal van dezelfde uitdagingen zoals een hoog aantal schoolverlaters, met name bij studenten uit arme families.

  • REUTERS/Bazuki Muhammad Leerlingen leggen examens af in Putrjaya, net buiten Kuala Lumpur. Maleisië wil het Amerikaanse project Strive kopiëren. Strive deed op sommige plaatsen het aantal hogeschoolstudenten met 10 procent stijgen. REUTERS/Bazuki Muhammad

Maleisië ging daarom kijken naar de oplossingen die in de VS aangebracht worden, zoals Strive, een project dat ontwikkeld werd door Nancy Zimpher van de State University of New York (SUNY). Afgestudeerden zijn de primaire motor van succesvolle economieën, zegt Zimpher. “We weten dat afgestudeerden dubbel zoveel verdienen, gezondere kinderen hebben en betere burgers zijn dan schoolverlaters”.

Strive, is een aanpak die inmiddels in 27 Amerikaanse staten gevolgd wordt, en op sommige plaatsen het aantal hogeschoolstudenten met 10 procent deed stijgen. Het partnerschap brengt leiders uit verschillende sectoren samen om ervoor te zorgen dat kinderen succesvol zijn op school en een vorm van hoger onderwijs volgen.

Kenniseconomie

Maleisië is het eerste land dat die aanpak wil overnemen. Maleisië wil een middeninkomensland zijn tegen 2020, een kenniseconomie waarin onderwijs een cruciale rol speelt. “Maar het aantal schoolverlaters is groot, met name in arme plattelandsgebieden”, zegt A. H. Zakri, wetenschapsadviseur voor de Maleisische eerste minister.

Net als de VS heeft Maleisië te veel slecht betaalde en laaggekwalificeerde leerkrachten en te weinig geld voor de openbare scholen. Bovendien geniet onderwijs weinig aanzien in veel streken, zegt Zakri. Maleisië is bereid stevig te investeren in onderwijs en subsidieert nu al beurzen voor de universiteit, maar wil iedereen bij het proces betrekken.

Zakri ziet net daarin de sterkte van Strive: het samenbrengen van gezinnen, bedrijven, gemeenschappen, leerkrachten en ambtenaren om leerlingen te helpen om het goed te doen op school. “Het is een collectieve aanpak, en onderwijs wordt een zaak van iedereen.”
 
Zimpher benadrukt dat er ook een optimale afstemming nodig is tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Een gebrek aan samenwerking tussen bijvoorbeeld de kleuterklas, lagere school, middelbare school en hoger onderwijs is een van de belangrijkste oorzaken waarom leerlingen het onderwijs verlaten.

Op verschillende plekken in Maleisië zullen nu proefprojecten opgezet worden. “Dit initiatief heeft tot doel het aantal studenten met interesse voor wetenschap, technologie en wiskunde op te krikken”, zegt de Maleisische eerste minister Najib Razak in een verklaring.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift