Dossier: 

Is Marx vandaag nog actueel? (11)

De mening van Rudi Delarue

Kan Marx inspireren in 2010? MO* vroeg het aan Rudi Delarue naar aanleiding van de MO*lezing ‘Das Kapital 2.0’ op dinsdag 7 december 2010 in Gent.

De financiële, economische en vervolgens de budgetaire crisis hebben duidelijk gemaakt dat er tegenstrijdige belangen en toenemende spanningen zijn tussen de reële en de financiële economie. Het is cruciaal om mondiale en regionale — bijvoorbeeld op het niveau van de Europese Unie — spelregels vast te leggen voor de financiële sector. De financiële sector moet ten dienste staan van de reële economie.
 
De ILO heeft hierop herhaaldelijk gewezen in haar belangrijkste publicaties en rapporten sinds 2004, zoals het rapport van de Wereldcommissie voor de sociale dimensie van de globalisering (02/2004) en de world of work rapporten in 2009 en 2010.
 
Dat is ook sterk aanwezig in het Mondiaal werkgelegenheidspact zoals goedgekeurd door de Internationale Arbeidsconferentie van juni 2009

Het bevorderen van duurzaam ondernemen en van waardig werk, alsook van een betere integratie van doelstellingen op het gebied van economie, financiën, werk, sociaal beleid en milieu zijn cruciaal.
rkgevers, werknemers en regeringen uit 183 landen). Tijdens de periode van Marx en kort daarna had de ILO 45 lidstaten, nu 183. Dat is een fenomenaal verschil.
 
Het bevorderen van duurzaam ondernemen en van waardig werk, alsook van een betere integratie van doelstellingen op het gebied van economie, financiën, werk, sociaal beleid en milieu zijn cruciaal.
 
Marx heeft gewezen op een aantal fundamentele contradicties in het sociaal, economisch, financieel  en politiek systeem van zijn tijd. Zijn “tijd” is echter wezenlijk verschillend  van de huidige “tijd”. Waardig werk is realiseerbaar in alle 183 IAO lidstaten, gebaseerd op verschillende vertrekposities en politieke stelsels.

Rudi Delarue is directeur van het Internationaal Arbeidsbureau in Brussel

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift