Mauritaanse hoofdstad bedreigd door zee

Al vijf jaar lang wordt de Mauritaanse  hoofdstad geteisterd door de stijging van de zeespiegel. Er zijn steeds meer overstromingen, sommige zones van de stad veranderen in moeras en steeds meer huizen verzakken of storten in. Volgens sommige studies zou de stad in 2050 helemaal verdwenen zijn onder de zeespiegel.

De Mauritaanse hoofdstad Nouakchott heeft steeds meer te kampen met de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. In het begin van dit jaar moesten heel wat mensen hun huizen verlaten omdat verschillende zones volledig blank stonden. Zij vragen nu om compensatie van de regering en de projectontwikkelaars. De Mauritaanse  president Mohamed Abdelaziz bezocht het rampgebied in april en richtte een comité op, maar die moet nog verslag uitbrengen.

Moktar Kane is één van de slachtoffers van de overstromingen. Hij heeft ongeveer 138.000 euro betaald voor een laaggelegen stuk grond. Nu moeten hij en nog 467 andere gezinnen uit de buurt een afvoer aanleggen om het afvalwater weg te krijgen. Hiervoor eisen ze een tussenkomst van de regering of de projectontwikkelaars. De projectontwikkelaars ontkennen alle verantwoordelijkheid: volgens hen was het bij de verkaveling van de percelen in 1982 al duidelijk dat grote delen zich onder de grondwaterspiegel bevonden.

Verdwenen in 2050

Uit recente studies van de Mauritaanse  overheid blijkt bovendien dat bijna 80 procent van de volledige oppervlakte van Nouakchott binnen minder dan tien jaar permanent onder water zou komen te staan. Volgens bepaalde voorspellingen zou de stad tegen 2050 zelfs helemaal verdwenen zijn onder de zeespiegel. Directeur van de plaatselijke milieudienst Oulf Lefdal legt uit: “Nouakchott ligt een halve meter onder de zeespiegel. De zee rukt op naar de stad met een snelheid van 25 meter per jaar.”

Volgens de plaatselijke ngo Actie voor Rationeel Milieubeheer speelt de aanleg van de haven een grote rol: de vorm van de kust is ingrijpend veranderd waardoor de minste stijging van het zeewater overstromingen veroorzaakt. Na de bouw van de haven is niet minder dan 15 kilometer natuurlijke dijk verdwenen door winderosie. Een Chinese firma is er nu nieuwe dijk aan het bouwen.

Daarnaast wordt  te veel zand van het strand weggegraven door bouwfirma’s: er zijn achttien bressen geslagen in de duinzone die het binnenland beschermt voor overstromingen. De Mauritaanse  overheid heeft 5,6 miljoen euro geïnvesteerd in een project dat de duinen moet herstellen. 

Experts vrezen echter dat Mauritanië de middelen niet heeft om het hoofd te bieden aan de situatie. De ernst ervan werd trouwens pas erg laat ingezien. “Wat nu volgt hangt helemaal af van de evolutie van het klimaat en de opwarming van de aarde”, zegt Oulf Lefdal.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift