Meer agressie tegen moslims in de VS

Het aantal klachten over discriminatie en intimidatie van moslims is vorig jaar in de Verenigde Staten met 30 procent toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van de Council on American-Islamic Relations (CAIR), de grootste moslimorganisatie in de VS.
In 2005 werden in totaal 1.972 incidenten gerapporteerd. Dat was het hoogste aantal sinds de CAIR in 1995 begon met het registreren van klachten. In 1995 werd door een rechtse extremist een aanslag gepleegd op een overheidsgebouw in Oklahoma City. In eerste instantie werd de dader gezocht in kringen van Arabische radicalen. Dat leidde tot een aantal anti-islamitische incidenten.

De CAIR zegt ook 153 meldingen van racistische misdrijven te hebben gekregen, een stijging van bijna 10 procent vergeleken met 2004. Vergeleken met 2003, toen 93 gevallen werden gemeld, een stijging van meer dan 50 procent.

“Het is duidelijk dat de angst voor en de vijandigheid tegen Amerikaanse moslims, Arabische Amerikanen en Zuid-Aziaten toeneemt”, concludeert het rapport. Uit recente opinieonderzoeken blijkt ook dat anti-islamitische gevoelens toenemen.

Het rapport wijt de stijging van het aantal incidenten aan een toegenomen bewustwording onder moslims over hun burgerrechten, waardoor ze wellicht vaker melding maken van een incident, en de toegenomen anti-islamitische sentimenten. Volgens Arsalan Iftikhar, auteur van het rapport, zijn vooral de media, inclusief internet, verantwoordelijk voor dat laatste.

“Wij geloven dat de islamofobe retoriek op internet en in praatprogramma’s sinds 9/11, de belangrijkste oorzaak is voor de toegenomen anti-islamitische gevoelens”, zegt hij. “Je kunt de radio niet aanzetten of je hoort negatieve, slecht beargumenteerde commentaren op de islam.”

De meeste klachten kwamen binnen over ‘racial profiling’, het in de gaten houden van mensen op grond van hun huidskleur en afkomst, en onterechte arrestaties. Minder vaak werd melding gemaakt van discriminatie op het gebied van werk en huisvesting.

De CAIR zegt 2.300 meldingen te hebben gekregen in 2005. Na onderzoek bleken mee dan 300 klachten echter ongegrond.

Tot de meest ernstige gevallen behoorden een aanslag op een moskee in Cincinatti, een oudere moskeebezoeker die in elkaar werd geslagen door een groep jongeren in Arizona en een geval waarbij drie mannen en zwangere vrouw in Virginia belaagden en uitscholden. Ook werden in november vorig jaar twee bij een moskee geparkeerde auto’s beschoten in Philadelphia.

Uit de rapportage van de CAIR blijkt ook dat bijna vier van de vijf incidenten met betrekking tot burgerrechten voorkwamen in tien staten. De staat met de meeste meldingen was Californië (19 procent). Daarna volgden Illinois (14 procent), New York (9 procent), Texas (8 procent), Virginia (7 procent), Florida (6 procent), District Columbia (5 procent), Maryland (4 procent) en Ohio en New Jersey (allebei 4 procent).

Het rapport citeert een opiniepeiling van ABC-News en de Washtington Post, waaruit blijkt dat een op vier Amerikaanse burgers erkent vooroordelen over de moslims te hebben. Zesenveertig procent denkt negatief over de islam, een stijging van 7 procent sinds de aanslagen van 9/11. Uit dezelfde peiling blijkt dat het aantal Amerikanen dat gelooft dat de islam geweld promoot, meer dan verdubbeld is sinds 2002.

Desalniettemin blijkt uit een onderzoek van Pew Global Attitudes Projects dat de houding van de Amerikanen ten opzichte van de islam minder negatief is dan die van burgers in sommige Europese landen, met name die van niet-moslims in Spanje en Duitsland. Vier van de tien ondervraagde Amerikanen associeerde fanatisme met de islam, terwijl vier van de vijf Spanjaarden en Duitsers dat deed. De helft van de Fransen en Britten zei fanatisme te associëren met de islam.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift