Mercosur voorlopig geen front tegenover IMF

De presidenten Eduardo Duhalde van Argentinië
en Fernando Henrique Cardoso van Brazilië kondigden eergisteren (vrijdag)
aan dat de landen van het Zuid-Amerikaanse handelsfederatie Mercosur ondanks
de huidige zorgwekkende financieel-economische toestand niet als blok
zullen onderhandelen met internationale financiële instellingen als het
Internationaal Muntfonds. Toch verstevigden de deelnemers de interne
relaties met een reeks bilaterale afspraken, en ondertekenden ze een
verklaring voor ‘een hechter handelsblok.’


Op een persconferentie aan het slot van de 22ste Mercosur-top (Mercado Común
del Sur / Gemeenschappelijke markt van Latijns-Amerikaanse landen)
verklaarden Duhalde en Cardoso dat de leiders van het blok waren
overeengekomen dat elk land zijn eigen onderhandelingen zou voeren met het
IMF en andere multilaterale financiële instellingen. Er is geen
gemeenschappelijk onderhandelingsfront, benadrukte Duhalde.

Toch benadrukten de overige deelnemers - presidenten Luis González Macchi en
Jorge Batlle van kleinere leden Paraguay en Uruguay, Ricardo Lagos en Jorge
Quiroga van geassocieerde leden Chili en Bolivia, en speciale gast Vicente
Fox van Mexico - samen met Duhalde en Cardoso dat de Mercosur op
internationale fora een steeds hechter handelsblok diende te vormen. Daartoe
werd een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Op de Mercosur-top werden bovendien heel wat concrete afspraken gemaakt,
vaak bilateraal. Zo sloten Brazilië en Argentinië een handelsovereenkomst
waardoor Argentinië meer auto’s mag exporteren naar zijn noorderbuur. De
schuldaflossing van Argentijnse importeurs aan Braziliaanse exporteurs werd
gegarandeerd, en de invoer van Braziliaanse kippen, varkens en textiel
vergemakkelijkt. De staatshoofden spraken ook af nauwere economische
samenwerkingsakkoorden met Chili te sluiten, en tekenden een overeenkomst
voor autohandel tussen Mercosur en Mexico. Ook een breder handelsakkoord met
Mexico staat in de steigers.

In de gezamenlijke slotverklaring kwam opvallend veel kritiek naar boven op
de effecten van de economische en financiële globalisering. Volgens de
presidenten draagt de huidige evolutie van het internationale
financieel-economische systeem bij tot de instabiliteit van de regio. Ze
spraken onder meer hun bezorgdheid uit over de wereldwijde stijging van
protectionistische landbouwsubsidies, die de exportmogelijkheden van het
landbouwsterke Mercosur schaadt, en eisen een versoepelde toegang tot de
markten van het geïndustrialiseerde noorden.

Volgens de Argentijnse president Duhalde is het onmogelijk een gezamenlijk
standpunt tegenover het IMF in te nemen, omdat Argentinië zich in een heel
andere situatie bevindt dan de andere landen van de regio. Duhalde wees
erop dat zijn land in de greep van een diepe economische, sociale en
politieke crisis zit. Vorige week besliste Duhalde de presidentsverkiezingen
zes maanden te vervroegen, in de hoop op die manier de groeiende sociale
onrust te bezweren en zo een overeenkomst met het IMF te vergemakkelijken.
Sinds zijn aantreden op 1 januari naar aanleiding van het debacle van zijn
voorganger Fernando de la Rúa, is overgangspresident Duhalde naarstig naar
zo’n overeenkomst op zoek.

Ook Cardoso gaf aan dat elk land vanuit zijn specifieke situatie moest
kunnen onderhandelen. Sommige Mercosur-landen zijn momenteel zelfs helemaal
niet in gesprek met het IMF of andere instellingen.

Volgens Cardoso treft de financiële storm de regio in verschillende mate.
Daarmee verwijst hij onder meer naar de huidige spanningen en twijfels op de
financiële markten in eigen land, die volgens de meeste analisten te wijten
zijn aan de grote voorsprong in de opiniepeilingen van socialistische
presidentskandidaat Luiz Inácio Lula da Silva van de Arbeiderspartij. In
oktober wordt in Brazilië een nieuwe president verkozen. Cardoso zelf
weigerde de schuld voor de crisis bij één persoon of factor te leggen. Het
gaat om een complexe kwestie, en de financiële markten reageren soms veel te
haastig op nieuwe gegevens.

Marcela Valente

Ref la ifZonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift