Met Tjhoi door China

In zijn boek China Express doet Ng Sauw Tjhoi verslag van zijn eigenzinnige reis door China. Het is een erg toegankelijk boek: een reisverslag maar dan van een welingelichte reiziger die veel interessante mensen ontmoet en die ontmoetingen beschrijft.
Zo leer je China meer door Chinese ogen bekijken. Dan bedoelen we niet zozeer die van de auteur die zelf van Chinese origine is, maar die van zijn vele gesprekspartners. Daaruit blijkt dat de klaaglijke toon die hier al te dikwijls over China wordt aangehouden, haaks staat op het optimistische gevoel van vele miljoenen Chinezen. Zij hebben echt het gevoel dat vooruit gaat.
Met die kanttekening dat de auteur vooral in stedelijke gebieden is geweest, en minder op het diepe platteland waar er minder veranderd is, en de armoede nog zwaarder weegt.
Voor Tjhoi waren de voorbije jaren, met frequente Chinareizen ook een beetje een coming home, het aanhalen van de banden met het land van zijn voorouders. Zijn “Chinees zijn” opent voor hem soms ook deuren die voor anderen iets moeilijker opengaan, geeft hij zelf aan.
Eén beperking lijkt me dat de auteur voor mijn gevoel, iets te makkelijk de these aanneemt van zijn gesprekspartners dat de dissidenten in Tibet en Xinjiang slechts een kleine recalcitrante minderheid zijn. Misschien klopt dat zelfs, maar journalistiek gezien, zou een aftoetsen van die vaststelling – al of niet ter plekke – op zijn plaats geweest zijn.
China Express door Ng Sauw Thjoi is uitgegeven door Epo. 392 blzn. ISBN 978 90 644

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2623   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur