Mexico legt verantwoordelijkheid voor succes in Cancún bij VS en EU

Niet Mexico, maar de Verenigde Staten en de Europese
Unie bepalen of de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie WTO
in september een succes wordt. De top in de Yucateekse badplaats Cancún moet
een tussentijdse balans opmaken van de Doha-onderhandelingsronde, die vooral
de ontwikkelingslanden tegemoet zou moeten komen. Twee centrale dossiers, de
liberalisering van de handel in landbouwproducten en de toegang tot goedkope
generische geneesmiddelen, worden door de twee economische grootmachten
geblokkeerd.


Wanneer Cancún op een mislukking uitdraait, zal dat niet aan Mexico hebben
gelegen, verklaarde de Mexicaanse onderhandelaar Sergio Pérez Motta, Alles
hangt af van de 146 WT0-lidstaten, in het bijzonder van Washington en
Brussel.

Twee maanden voor de conferentie is er zeer weinig, bijna geen
vooruitgang geboekt, zo vertelde een anonieme onderhandelaar op een
persconferentie voor de Spaanse pers in het kader van een seminarie van de
Duitse stichting Friedrich Ebert. De 146 landen zijn blijkbaar nog niet
bereid om te beginnen onderhandelen.

Washington ging in december 2002 dwarsliggen over een akkoord dat minder
dure generische geneesmiddelen toegankelijk moet maken voor
ontwikkelingslanden. De discussie gaat erom welke landen in aanmerking komen
voor welke geneesmiddelen. De generische medicijnen zijn een stuk goedkoper
dan de dure merkartikelen van de grote farmaciebedrijven. De hoogste
Amerikaanse onderhandelaar, Robert Zoellick, heeft blijk gegeven van
compromisbereidheid, aldus Pérez Motta, maar om de zaak weer vlot te krijgen
is een politieke beslissing op het niveau van president George Bush nodig.

In de landbouwonderhandelingen moeten de Europese Unie, Zwitserland,
Noorwegen, Japan en Zuid-Korea een pijnlijke beslissing durven nemen,
aldus Pérez Motta. Alleen al de EU spendeert elk jaar 44 miljard euro aan
landbouwsubsidies, wat leidt tot dumpingpraktijken en oneerlijke
concurrentie voor de producenten in het zuiden. Twee weken geleden bereikten
de landbouwministers van Unie een historisch akkoord waarin ze besloten de
productiegebonden steun geleidelijk af te schaffen om overproductie en dumpingpraktijken tegen te gaan. De landbouwsubsidies worden anders berekend maar het volume ervan blijft tot 2013 ongewijzigd.

Voor Pérez Motta moet Europa dringend duidelijk maken hoe het akkoord zich
vertaalt in engagementen voor de landbouwonderhandelingen binnen de WTO.
Wanneer er inzake landbouw en medicijnen niets uit de bus komt, wordt het
een moeilijke conferentie voorspelt de Mexicaanse diplomaat. De
ontwikkelingslanden verwachten van de EU en de VS dat ze de
ontwikkelingsronde weer vlot trekken en eindelijk werk gaan maken van de
bijzondere en gedifferentieerde behandeling van arme landen, waarvan in
vroegere akkoorden als sprake was.

Veel hangt daarbij af van de transatlantische betrekkingen, die momenteel
niet schitterend zijn. Europa dreigt met tegenmaatregelen als vergelding
voor verdoken Amerikaanse uitvoersubsidies, de VS klagen Europa aan voor
zijn houding inzake genetisch gemanipuleerd voedsel. Wanneer Cancun mislukt,
zullen we een unieke kans hebben verspeeld om het multilaterale
handelssysteem te consolideren, zo waarschuwde Pérez Motta.

Op 17 of 18 juli zullen de WTO-directeur-generaal Supachai Panitchpakdi en
Carlos Pérez del Castillo, de voorzitter van de Algemene Raad, een
ontwerpverklaring voor Cancún voorstellen. Die tekst komt op 24 en 25 juli
op de agenda van de Algemene Raad, het hoogste WTO-orgaan. De week erop is
er een informele meeting van handelsministers in Canada om het document te
bestuderen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift