"Microkrediet is beste wapen tegen armoede in Bangladesh"

“De microkredietprogramma’s in Bangladesh zijn cruciaal om de armoede terug te dringen”, stelt Muhammad Yunus, de econoom die met zijn Grameen Bank in 2006 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

“Microkrediet speelt een belangrijke rol om de eerste millenniumdoelstelling te halen, namelijk de armoede met de helft verminderen tegen 2015”, zegt Yunus in een interview met IPS. “De armoede in Bangladesh daalde met 1 procent per jaar in de jaren 1990, en in de periode 2000-2005 zelfs met 1,7 procent per jaar. Bangladesh is dus goed op weg om dit millenniumdoel te halen.”

In maart 2010 werd Yunus op controversiële wijze ontslagen als directeur van de Grameen Bank. Hij maakt zich vandaag zorgen over de toekomst van zijn geesteskind. “We hopen allemaal dat Grameen zal blijven functioneren zoals het altijd heeft gedaan. Wat er ook gebeurt, we moeten de rechten van de acht miljoen vrouwelijke eigenaars van de bank beschermen. Zij bezitten 97 procent van de aandelen van Grameen en moeten inspraak krijgen in de werking van hun bank.”

Menselijk kapitaal

Critici wijzen erop dat de begunstigden van microkredieten, vooral vrouwen, vaak diep in de schulden zitten door meerdere leningen en uitzonderlijk hoge interesten. Recente studies, ook van de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank, erkennen dan weer dat veel van de armste leners in Bangladesh dankzij microkrediet uit de armoede zijn geraakt.

Wahiduddin Mahmud, voorzitter van het Instituut voor Microfinanciering in Dhaka en lid van het VN-Comité voor Ontwikkelingsbeleid: “Microfinanciering maakt vaak het verschil tussen overleven en armoede. Er zijn bewijzen dat leners de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken door accumulatie van fysiek en menselijk kapitaal.”

“Microkrediet groeit gestaag in Bangladesh, maar er was nood aan striktere regulering om anomalieën zoals overlappend krediet bij verschillende verstrekkers te controleren”, voegt Mahmud eraan toe.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift