“Microkredieten voor 175 miljoen armen tegen 2015”

In 2005 kregen 82 miljoen mensen die moeten rondkomen met minder dan een dollar per dag toegang tot een microkrediet voor een commerciële activiteit. Tegen 2015 wil de microkredietencampagne 175 miljoen mensen op die manier een weg uit de armoede aanbieden. Dat staat in het jaarrapport van de microkredietencampagne naar aanleiding van een conferentie in het Canades Halifax, van 12 tot 15 november.
De top in Halifax is het eindpunt van een campagne die Nobelprijswinnaar Mohammed Yunus tien jaar geleden in gang zette. In 1997 kregen 7,6 miljoen mensen die te arm waren voor een lening bij de bank toegang tot een kleinschalig krediet, vaak niet meer dan honderd euro. Tegen eind 2005 moesten dat er 100 miljoen worden. Dat doel is net niet gehaald. Volgens cijfers van 3100 financiële instellingen hadden in 2005 82 miljoen armen toegang tot een microkrediet. Indirect waren daarmee 410 miljoen familieleden gebaat.

84 procent van de mensen die met zo’n kleine lening aan de slag kunnen, zijn vrouwen. De ervaring leert dat zij het geld op een meer duurzame wijze investeren: in een commerciële activiteit waarvan de opbrengst gaat naar eten, onderwijs en gezondheidszorg voor de kinderen. De handeltjes die zo gefinancierd worden gaan van simpelweg eieren en melk verkopen tot het maken van toeristische souvenirs of de verkoop van mobiele beltijd in streken waar geen vaste telefoonverbinding is.

Yunus

Het schoolvoorbeeld van succes door microkredieten is Bangladesh, waar Nobelprijswinnaar Yunus in de jaren zeventig zijn Grameen Bank uit de grond stampte en een lening gaf aan 42 armen. Tegenwoordig bereiken 20 microkredietinstellingen 21 miljoen mensen in Bangladesh. Het aantal kinderen dat sterft voor zijn vijfde levensjaar daalde van 239 op 1000 in 1970 tot 77 op 1000 in 2004. Een studie van de Wereldbank wees uit dat 40 procent van de vermindering van de gematigde armoede op het platteland te danken is aan microkredieten.

“Bangladesh heeft de tweede millenniumdoelstelling, evenveel jongens als meisjes in het basisonderwijs en het secundair onderwijs , al gehaald, elf jaar voor de deadline”, zegt Sam Daley-Harris, de leider van de internationale microkredietencampagne. De VN-millenniumdoelen zijn concrete doelstellingen inzake armoedebestrijding die de internationale gemeenschap wil verwezenlijken tegen 2015.

Het jaar 2015 wordt ook de volgende deadline voor de vierdaagse microkredietenconferentie in Halifax. De deelnemers zullen er zich engageren om tegen dan 175 miljoen van de allerarmsten toegang te geven tot microkredieten, wat indirecte gevolgen zou hebben voor 875 miljoen familieleden. Verder wil de campagne 500 miljoen mensen, honderd families, van onder de armoededrempel van 1 dollar per dag halen. IPS MDG1 MDG2 (MC/BV)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift