Migranten in Arizona zijn in paniek

In de staat Arizona, in het zuidwesten van de VS, is paniek uitgebroken bij de migranten zonder geldige documenten, zeggen religieuze leiders en gemeenschapswerkers. Een nieuwe wet verplicht ambtenaren om mensen zonder papieren aan te geven.
“Er is paniek in de gemeenschap”, zegt de methodistische dominee Magdalena Schwartz, die zich voor migrantenrechten inzet. “De overheid moet zich ervan bewust zijn dat de verwarring een gevaar betekent voor de openbare veiligheid, want de ouders hebben schrik om hun kinderen naar de dokter te brengen, ook al slaat de wet niet op hen. Dat is nog zorgwekkender wanneer we zoals nu in een griepseizoen zitten.”
Op 24 november werd een wet van kracht die ambtenaren verplicht de immigratiediensten te verwittigen als migranten zonder papieren bij hen aankloppen om een sociaal voordeel aan te vragen. Doen de ambtenaren dat niet, dan kunnen ze tot vier maanden cel krijgen.

Rug tegen de muur


Medische, politie- en brandweerdiensten vallen niet onder de nieuwe regel maar de bezorgdheid en het wantrouwen is groot in de migrantengemeenschap.
“Met de gezondheid van mijn dochter speel ik niet”, zegt José, die niet over geldige documenten beschikt. Zijn dochter heeft de Amerikaanse nationaliteit. “Ik zal haar naar de dokter brengen. Maar ik sta met mijn rug tegen de muur. Hoe zal ik zorg kunnen dragen voor mijn dochter als ze me het land uitzetten?”
Ook Jazmín, wier zoon eveneens de Amerikaanse nationaliteit heeft, bezit geen geldige documenten. Drie dagen geleden besloot de jonge moeder niet naar de dokter te gaan uit schrik te worden uitgewezen. “Ik ben het niet die hulp nodig heeft, maar mijn zoon.”

Gemoederen bedaren


Migrantenorganisaties proberen de gemoederen te bedaren door informatie te geven via Spaanstalige media, zegt mensenrechtenadvocaat Daniel Ortega.
“We komen tot de conclusie dat men zich geen zorgen hoeft te maken zolang men niet toegeeft dat men illegaal in het land verblijft.”

Niet toegeven


Zelfs de overheidsdiensten weten niet goed hoe ze de wet moeten toepassen. Het departement ambtenarenzaken van Arizona heeft aan justitie een lijst met meer dan dertien vragen bezorgd over hoe ze wet moeten interpreteren.
Het departement economische zekerheid, dat verscheidene van de bewuste voordelen beheert, zoals voedselbonnen en zorgverzekeringen, stelde begin deze maand dat ze nationale en federale wetgeving zou toepassen zoals ze dat altijd gedaan heeft: wie geen documenten kan voorleggen, geeft niet toe dat hij illegaal in het land verblijft”, zei Steve Meissner.
Lydia Guzmán, voorzitter van de organisatie Somos America, zegt dat ze telefoontjes krijgt van sociale werkers die vragen of ze hun baan kunnen verliezen als ze migranten zonder papieren niet aangeven.

Laboratorium


Arizona ziet zichzelf als een laboratorium voor federale immigratiewetten. De voorbije vijf jaar beslisten de Republikeinen, die nu in de oppositie zitten, onder meer niet langer studiebeurzen toe te kennen aan studenten zonder papieren en geen vrijlating op borgtocht toe te staan wanneer iemand die is aangehouden, geen geldige papieren bezit.
De nieuwe wet werd in 2004 goedgekeurd. Justitie oordeelde dat hij van toepassing is op vijf sociale programma’s. “Dat verandert niets, het is wat de kiezers wilden”, zegt het Republikeinse parlementslid Steve Montenegro. “We hebben economische moeilijkheden in Arizona en moeten op verschillende domeinen besparen. Het is correct om na te gaan of personen die voordelen aanvragen, aan de criteria beantwoorden.”
Dat kinderen nu de dupe worden van de onzekerheid bij hun ouders, geloven de voorstanders van de wet niet. “Dat zeggen ze altijd maar ik geloof dat niet”, zegt Valerie Roller. “Er zit nauwelijks minder volk in de wachtkamers van de spoedafdeling.” Roller is lid van Riders USA, een plaatselijke organisatie die zich verzet tegen de legalisering van mensen zonder papieren.
Er lopen verscheidene juridische initiatieven om de wet ongedaan te maken, onder meer van de Liga van Steden en Volken van Arizona. Het hooggerechtshof van Arizona verwierp op 2 december het verzoek van de Liga om de wet niet in te voeren. De Liga overweegt nu het via een andere rechtbank te proberen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift