“Migranten betalen ons pensioen”

“De Europese fiscus doet een goede zaak bij de toestroom van migranten uit het
Zuiden. Zonder hun bijdragen zouden de pensioenstelsels van ons vergrijzende
continent weldra onbetaalbaar worden.” Dat is een van de vaststellingen van
migratiecongres in Lissabon, waarop de Portugese premier José Socrates pleitte
voor een humane en Europees gecoördineerde aanpak.
Socrates verdedigde een “humaan en verantwoordelijk” Europees beleid van
samenwerking langs de buitengrenzen, een harmonisering van de migratieregels
in de Unie en steun aan de landen waar de migranten vandaan komen. Het
meeste applaus oogstte hij met de uitspraak dat de migranten de economische
groei verhogen en de toekomst van de sociale zekerheid garanderen. De Elfde
Internationale Migratieconferentie in Lissabon verenigt 700 deelnemers uit
de hele wereld.

Binnen veertig jaar zijn drie op tien Europeanen ouder dan 65. Hun aantal
zal dan gestegen zijn van 65 tot 130 miljoen. Om de pensioenen van de
volgende generaties veilig te stellen, kan de Europese fiscus niet zonder de
werkkracht van jonge migranten uit het Zuiden. Spanje hield bijvoorbeeld van
1996 tot 1998 uit de sociale bijdragen van migranten een positief saldo
tussen 906 en 1107 miljoen euro over. De Portugese overheid oogstte in 2001
325 miljoen euro dankzij de migranten.

Een tweede voordeel is meer cultureel van aard. Door de migratie van een
meer stedelijke bevolking komen oude stadswijken opnieuw tot leven, dankzij
buurtwinkels en cafés. Jorge Gaspar, geograaf aan de universiteit van
Lissabon, heeft het over een trend naar “metropolisering”. “De migranten
die in Lissabon aankomen uit Angola of Brazilië, zijn eerst gepasseerd langs
grote steden in hun land van herkomst, zoals Luanda of Belo Horizonte. Dat
is een heel ander scenario dan in de jaren zestig, toen Portugezen van het
platteland naar Parijs trokken en dachten dat ze op een andere planeet
aankwamen.”

Omdat de wereldsteden steeds meer op elkaar gaan lijken, verloopt de
integratie van hedendaagse migranten gemakkelijker. “Ze herkennen alledaagse
dingen zoals het openbaar vervoer en de vertrouwde merknamen van een
geglobaliseerde wereld”, zegt Gaspar. De stad biedt uiteraard ook de meeste
kans op werk. Bijgevolg ligt het aandeel migranten in grote Europese steden
10 tot 20 procent boven het nationale gemiddelde. Volgens cijfers van deVN
is het aantal internationale migranten sinds 1960 verdubbeld, tot 191
miljoen mensen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift