Milieudollars zoek in Mexico

Mexico kreeg in de afgelopen jaren miljoenen dollars voor de strijd tegen de klimaatverandering. Er is echter veel onduidelijk over de besteding van dat geld.

In de afgelopen tien jaar kreeg de Mexicaanse regering voor aanzienlijke bedragen leningen van multilaterale instituten zoals de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank, en de regeringen van Noorwegen en Duitsland. Het geld was bedoeld voor initiatieven op het gebied van klimaat. Het is echter onduidelijk wat de resultaten zijn van de investeringen die de buitenlandse schuld verhogen.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is een van de doelen, “omdat het om international geld gaat.” Hoewel het geld hiervoor belangrijk is, is het niet bepalend voor het wel of niet halen van de doelen, zegt activist Sandra Guzmán van het Mexicaans Centrum voor Milieuwetgeving, een niet-gouvernementele organisatie. “Mexico heeft geld, maar gebruikt dat weinig coherent.”

Sinds 2009 investeerde de IDB meer dan 400 miljoen dollar in klimaatinitiatieven in Mexico. Tussen 1009 en vorig jaar financierde de bank dertien milieuprojecten voor ruim 377 miljoen dollar. Mexico is het land dat het meeste geld uit IDB-fondsen heeft ontvangen.  

Sinds 1999 investeerde de Wereldbank 672 miljoen dollar in 43 projecten gericht op het ontwikkelingen van een energiezuinige economie met lage uitstoot, hernieuwbare energie, duurzaam transport en verbetering van de luchtkwaliteit.

Felipe Calderón

“Er zijn problemen met de monitoring van deze projecten omdat niet alle informatie openbaar is. Er is geen proces in werking gesteld om de resultaten van deze projecten te meten. We willen weten waar het geld gebleven is”, zegt Andrés Pirazzoli, advocaat van de Inter-Amerikaanse Vereniging voor Milieudefensie (AIDA).

Mexico heeft geen goede boekhouding over waar het overheidsgeld uiteindelijk aan besteed wordt. In het budget voor 2011 is bijvoorbeeld alleen terug te vinden dat  46 miljoen dollar bestem is voor het Aanpassingsprogramma voor Klimaatverandering en bijna 1 miljoen voor het Speciale Klimaatveranderingsprogramma.

Deze programma’s staan onder toezicht van het ministerie van Milieu. De ministeries van Energie en Landbouw worden niet genoemd in relatie tot de milieu-initiatieven, terwijl zij toch direct te maken hebben met het beleid op het gebied van klimaatverandering.

“Wat ontbreekt is een uitleg over hoe de nieuwe instrumenten geïmplementeerd worden”, zegt Guzmán. “Er is geen transparantie als het gaat om de besteding van het geld.”

Elk jaar stoot Mexico ongeveer 709 miljoen ton CO2 uit. De regering van de conservatieve president Felipe Calderón heeft zich tot (vrijblijvend) doel gesteld om de uitstoot tot 2012 jaarlijks met 50 miljoen ton terug te brengen.

Mexico is erg kwetsbaar voor gevolgen van de klimaatverandering, zoals ernstige droogtes, hevige regenval en overstromingen. Calderón houdt vol dat Mexico internationale financiering nodig heeft om zich te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3246   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift