Milieugroepen dagen Amerikaans milieuagentschap voor de rechter

Drie grote milieuorganisaties in de Verenigde
Staten zijn een rechtszaak begonnen tegen het Environmental Protection
Agency (EPA), het milieuagentschap van regering-Bush, omdat het niets
onderneemt tegen de opwarming van de aarde. Greenpeace, de Sierra Club en
het International Center for Technology Assessment (CTA) beschuldigen het
EPA ervan de Amerikaanse milieuwetgeving niet na te leven.


De Clean Air Act, een wet op de luchtvervuiling uit 1997, bepaalt dat
uitlaatgassen van auto’s moeten worden beperkt wanneer redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat ze een gevaar vormen voor het milieu en de
volksgezondheid. Het EPA heeft nog niets ondernomen tegen uitlaatgassen,
hoewel wetenschappers in dienst van de overheid in juni 2002 een rapport
uitbrachten waarin ze wezen op de gevaren van fossiele brandstoffen voor de
opwarming van de aarde. De regering Bush moet zijn kop uit het zand halen,
zegt Joseph Mendelson van CTA.

Met grote bezorgdheid kijken de milieuorganisaties uit naar wat de
VS-regering gaat ondernemen nu de Republikeinen in zowel de senaat als het
lagerhuis in de meerderheid zijn. Vorig jaar slaagden de democraten in de
senaat erin een plan tegen te houden om in een natuurreservaat in Alaska
naar olie te gaan boren. Met een dubbele Republikeinse meerderheid heeft de
Amerikaanse president Bush de handen vrij om de milieuwetgeving te
ondermijnen ten voordele van de automobiel- en energie-industrie die zijn
verkiezingscampagne heeft gefinancierd.

Als een van zijn eerste beslissingen na de tussentijdse
parlementsverkiezingen van november 2002 wil Bush de Clean Air Act aanpassen
zodat verouderde steenkoolcentrales hun infrastructuur kunnen moderniseren
zonder ook nieuwe technologie te installeren om de vervuiling te
verminderen. Milieuorganisaties reageerden verontwaardigd op het voorstel en
enkele vooraanstaande Democraten vroegen hun partijgenote Christine Todd
Whitman om ontslag te nemen aan het hooft van het EPA. Whitman heeft Bush
bij herhaling
aangemaand de Clean Air Act te verscherpen en zelfs het protocol van Kyoto
te ondertekenen, maar zonder veel succes.

De Verenigde Staten veroorzaken een kwart van de uitstoot van broeikasgassen
die bijdragen tot de opwarming van de aarde. De rechtszaak van donderdag
kwam
er nadat EPA na anderhalf jaar nog altijd geen officieel antwoord had
gegeven op een petitie die aandrong op een strengere wet tegen de
luchtvervuiling. De aanklacht is gebaseerd op studies die de Amerikaanse
overheid zelf heeft laten uitvoeren en waaruit blijkt dat klimaatverandering
leidt tot een stijging van de zeespiegel, de vernieling van waardevolle
ecosystemen, overstromingen, droogte, en uitbraken van tropische ziektes.

De Amerikaanse regering startte deze week met de eerste fase van haar
strategie tegen klimaatverandering. Enkele honderden wetenschappers kwamen
bijeen om
strategieën uit te werken en de effecten van bepaalde maatregelen te
bestuderen. Velen van hen zijn van mening dat er genoeg geweten is over
klimaatverandering om de uitstoot van schadelijke gassen meteen te
verminderen. De regering-Bush wil nog vijf jaar studeren, ten koste van het
klimaat en de gewone mensen, zegt Gary Cook van Greenpeace. Wij vragen de
rechter het EPA te dwingen de bestaande Amerikaanse milieuwetten toe te
passen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2745   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift