Milieuorganisaties vinden Braziliaans voorstel Rio+20 te vaag

Milieuorganisaties zijn niet tevreden over de voorstellen van de Braziliaanse regering voor Rio+20, de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling in Rio de Janeiro in 2012. Ze vinden de voorstellen te vaag.

Volgens voorbereidende documenten vindt de Braziliaanse regering dat “de uitroeiing van de extreme armoede een noodzakelijke voorwaarde is voor de realisatie van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.” De Braziliaanse minister van Milieu Izabella Teixeira zegt dat het nodig is “de volgende twintig jaar vooruitgang te boeken met inclusieve duurzame groei” en dat “een inclusieve groene economie de juiste weg is.”

Daarnaast stelt het document voor duurzaamheidsdoelstellingen op te stellen, naar analogie met de millenniumdoelstellingen. Die duurzaamheidsdoelstellingen zouden prioriteiten identificeren voor duurzame ontwikkeling die een richtlijn vormen voor de verschillende overheden. Bovendien stelt men voor om, net als bij de millenniumdoelstellingen, een horizon te hanteren, bijvoorbeeld 2030. Zulke duurzaamheidsdoelstellingen worden ook naar voor geschoven in het Belgische document, dat opgesteld werd door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Kritiek

“Wat ontbreekt is hoeveel, wanneer, en met welke middelen, doelstellingen en instrumenten men dit zal bereiken”, zegt Rubens Born van de Braziliaanse milieuorganisatie Vitae Civilis. “We willen meer tastbare zaken, doelstellingen, en dat komt niet duidelijk naar voor in het document”, zegt hij.

Born werd zelf geconsulteerd bij het opstellen van het document. Hij zegt dat de consultatieronde interessant was, maar onvoldoende. Er werden slechts twintig dagen uitgetrokken om alle thema’s te behandelen. “Dat beperkte het bereik van de bijdragen van de samenleving”, zegt hij.

De milieuactivist betreurt dat vernieuwende thema’s niet worden aangesneden. Hij geeft voorbeelden als nucleaire veiligheid en migratiestromen ten gevolge van de klimaatverandering.

Het gaat om “extreem algemene en abstracte voorstellen”, zegt Fábio Feldmann, oud-volksvertegenwoordiger in de zuidelijke provincie São Paulo. “Als ze staatshoofden naar hier willen uitnodigen om zulke algemene voorstellen te steunen, dan vrees ik dat de bijeenkomst niet erg effectief zal zijn”, zegt hij. “Concreet zou ik willen weten wat dit betekent in termen van nationale wetgevingen.” Hij voegt eraan toe dat de voorstellen niets vernieuwends bevatten ten opzichte van eerdere conferenties.

De eerste Top voor de Aarde vond plaats in 1992 en leverde onder andere Agenda 21 op. Twintig jaar later vindt opnieuw een Top voor de Aarde plaats in Rio, vandaar de verkorte benaming Rio+20. De top wordt georganiseerd door de Verenigde Naties en handelt over duurzame ontwikkeling.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift