Militaire actie na negeren Veiligheidsraadresoluties is ongebruikelijk

De VS proberen de geplande oorlog tegen Irak
te legitimeren door te verwijzen naar de VN-resoluties die Irak naast zich
blijft neerleggen, maar Midden-Oostenexperts, vredesactivisten en
mensenrechtengroepen wijzen er op dat andere landen die hetzelfde deden in
het verleden doorgaans niet met geweld tot rede werden gebracht.


Irak negeert volgens de VS maar liefst 16 VN-resoluties, waarin onder meer
geëist wordt dat het land al zijn oorlogsgevangen vrijlaat en alle banden
met terroristische organisaties afzweert. President George W. Bush
beschuldigt Irak er ook van een VN-resolutie te schenden die het land
oproept een einde te maken aan de onderdrukking van de eigen bevolking. De
systematische onderdrukking van de Koerdische minderheid zou daar tegen in
gaan.

Maar John Burroughs van het Lawyers’ Committee on Nuclear Policy benadrukt
dat heel wat landen in gelijkaardige omstandigheden resoluties van de VN
en de Veiligheidsraad aan hun laars hebben gelapt zonder militaire acties
van de VN uit te lokken. Zo heeft Zuid-Afrika decennialang
VN-veroordelingen van de apartheid - inclusief resoluties van de
Veiligheidsraad - hooghartig naast zich neergelegd. Ook India en Pakistan
zijn niet onder de indruk van een recente resolutie van de Veiligheidsraad
waarin de beëindiging van beider kernwapenprogramma’ geëist werd. Een
resolutie die pleit voor een door de VN georganiseerd referendum in het
betwiste Kasjmir wordt door India al tientallen genegeerd. En Israël spant
de kroon - volgens Arabische diplomaten heeft Israël sinds zijn oprichting
in 1948 al 70 resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering
naast zich neergelegd.

Volgens Burroughs tonen de ontwikkelingen van begin de jaren 90 in
Zuid-Afrika aan hoe een langetermijnstrategie van internationale druk een
land tot hervormingen kan dwingen. In een brief aan de leden van de
Veiligheidsraad stelde het Lawyer’s Committee donderdag vol optimisme dat
zo’n strategie ook zou kunnen werken bij Irak, vooral in combinatie met
vooruitgang in andere Midden-Oostenkwesties.

Stephen Zunes, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van
San Francisco en redacteur Midden-Oosten van Foreign Policy in Focus, valt
Burroughs bij: volgens hem worden op dit moment door andere landen dan Irak
meer dan negentig resoluties van de Veiligheidsraad geschonden. Israël
neemt daarvan een derde voor zijn rekening. Land dat bezet werd in de
oorlog van 1967 werd nooit teruggegeven, en ook resoluties die “de
onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk op zelfbeschikking,
nationale onafhankelijkheid en soevereiniteit” bevestigden worden koppig
genegeerd, evenals teksten over het recht van de Palestijnen op hun huizen
en eigendom.

In Israël kijkt men enigszins anders tegen de zaak aan. De Jerusalem Post
leverde zware kritiek op de uitspraak van de Britse premier Tony Blair dat
al wie VN-resoluties schendt een “gelijke behandeling” behoort te krijgen.
De krant wijst er fijntjes op dat de meeste anti-Israëlische VN-resoluties
door de Algemene Vergadering werden aangenomen, de resoluties van die
vergadering zijn niet bindend. Enkel resoluties van de Veiligheidsraad
zijn in sommige gevallen wettelijk bindend. Zelfs voor anti-Israëlische
resoluties van de Raad gaat de vergelijking met Irak volgens de Post niet
op: de meeste resoluties over Israël vallen onder het niet-bindende
hoofdstuk zes, terwijl alle resoluties over Irak sinds 1991 onder het
bindende hoofdstuk zeven vallen.” Dat heeft betrekking op conflicten die de
internationale veiligheid bedreigen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2859   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift